Akademik Olgu SunumlarıOlgu Sunumları

#00503#Nasıl Yani MI mı ?

Atipik Semptom ile Acil Servise Başvuran ST Eleve Miyokard Enfarktüs

Esra ERSÖZ GENÇ1

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Trabzon

ÖZET

Akut miyokard enfarktüsü (AMI) terimi, miyokardiyal iskemi ile uyumlu bir klinik ortamda nekrozlu miyokard hasarı (yüzde 99 üst referans sınırının üstünde en az bir değere sahip kardiyak troponin değerlerinin yükselmesi olarak tanımlanır) kanıtı olduğunda kullanılmalıdır. 1  Persistan göğüs ağrısı, kola boyna yayılma gibi atipik iskemi semptomları ve en az iki ardışık derivasyonda ST segment yükselmesi STEMI olarak tanımlanır. 2

GİRİŞ

Akut miyokardiyal infarktüs (AMI) terimi miyokardiyal iskemi ile uyumlu klinik bir durumda nekroz ile birlikte miyokardiyal hasar kanıtı olduğunda kullanılmalıdır. Hastaların reperfüzyon terapileri gibi hızlı tedavilere erişebilmesi adına devam eden göğüs ağrısı veya iskemi göstergesi olabilecek semptomları olan ve en az iki ardışık derivasyonununda ST segment elevasyonu olan hastaların STEMI olarak adlandırılması genel kabul görmüştür. 3 Tanı ve tedaviyi içeren STEMI yönetimi ilk tıbbi temasta başlar. STEMI tanısı miyokardiyal iskemi ile uyumlu semptomlar ve 12 derivasyonlu EKG gibi bulgulara dayandırılarak konulmalıdır. Koroner arter hastalığı öyküsü, boyun, alt çene veya sol kola yayılan ağrı mevcudiyeti önemli ipuçlarıdır. Bazı hastalar nefes darlığı, bulantı, kusma, halsizlik çarpıntı veya senkop gibi daha atipik semptomlarla başvururlar. 4

 

OLGU

A.K. 47  yaşında erkek hasta yaklaşık bir haftadır devam eden ara ara şiddetlenen her iki dirsekte ağrı şikayeti ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde özellik yoktu.

Yapılan fizik muayenesinde vital değerleri TA:140/80 mmHg, Nabız:110/dk, Solunum Sayısı:20/dk, So2:99, Ateş:36 °C. Fizik muayenesinde eklem kısıtlılığı,ödem ya da ısı artışına rastlanmadı. hastanın çekilen grafilerinde de anlamlı bir patolojiye rastlanmadı. Semptomatik tedavi ile rahatlamayan ve muayene bulgusu devam eden hastanın çekilen 12 derivasyonlu EKG sinde D1-D2-aVF de st elevasyonu, resiprokal derivasyonlarda çökme izlendi.

Hastanın, akut ST eleve Myokard enfarktüs düşünüldü ve kardiyoloji ile konsülte edildi. Hastaya tikagrelor 180 mg , enoxaparin 6000 IU  başlandı ve PCI (peruktan koroner girişim) için anjio ünitesi olan bir hastaneye sevk edildi.

 

TARTIŞMA-SONUÇ

AMI acil serviste göğüs ağrısı, sıkışma hissi kola/boyna yayılan ağrı dışında bir çok semptom ile karşımıza çıkabilir. Hastanın sadece acil servise geliş şikayeti ile değil de ,  tüm vitalleri ,  öyküsü ve kampamlı bir fizik muayene ile değerlendirdiğimizde atipik semptomlu AMI gibi mortal hastalıkları kaçırmamış oluruz.

 

KAYNAK
  1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Simoons ML, Chaitman BR, White HD, Writing Group on the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction, Thygesen K, Alpert JS, White HD, Jaffe AS, Katus HA, Apple FS, Lindahl B, Morrow DA, Chaitman BA, Clemmensen PM, Johanson P, Hod H, Underwood R, Bax JJ, Bonow RO, Pinto F, Gibbons RJ, Fox KA, Atar D, Newby LK, Galvani M, Hamm CW, Uretsky BF, Steg PG, Wijns W, Bassand JP, Menasche P, Ravkilde J, Ohman EM, Antman EM, Wallentin LC, Armstrong PW, Simoons ML, Januzzi JL, Nieminen MS, Gheorghiade M, Filippatos G, Luepker RV, Fortmann SP, Rosamond WD, Levy D, Wood D, Smith SC, Hu D, Lopez-Sendon JL, Robertson RM, Weaver D, Tendera M, Bove AA, Parkhomenko AN, Vasilieva EJ, Mendis S, ESC Committee for Practice Guidelines. Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 2012;33(20):2551–2567.
  2. Priori SG, Blomstrom-Lundqvist C, Mazzanti A, Blom N, Borggrefe M, Camm J, Elliott PM, Fitzsimons D, Hatala R, Hindricks G, Kirchhof P, Kjeldsen K, Kuck KH, Hernandez-Madrid A, Nikolaou N, Norekval TM, Spaulding C, Van Veldhuisen DJ. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Eur Heart J 2015;36(41):2793–2867.
  3. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC), European Heart Journal, Volume 39, Issue 2, 07 January 2018, Pages 119–177, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393
  4. de Torbal A, Boersma E, Kors JA, van Herpen G, Deckers JW, van der Kuip DA, Stricker BH, Hofman A, Witteman JC. Incidence of recognized and unrecognized myocardial infarction in men and women aged 55 and older: the Rotterdam Study. Eur Heart J 2006;27(6):729–736

 

Esra Ersöz Genç

1985’te Ağrı'nın çorak topraklarında doğduktan sonra,çocukluğumu, gençliğimi İzmir'in çiçekli dağlarında geçirdim :) BAL'lı olmanın haklı gururunu yaşadıktan sonra 2003'te Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine başladım. Mecburi hizmetin mecburi olduğu yıllarda Iğdır'da, SSK hastanelerinin SSK olmadığı yıllarda Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde çalıştım. Büyük heves ve umutlarla KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Kliniği'nde Acil Asistanlığına başladım. Evli ve bir çocuk annesiyim. Okumayı,anlatmayı, yeni yerler-yeni tatlar-yeni şeyler keşfetmeyi, gezmeyi ama en çok yazmayı seviyorum.
Başa dön tuşu