Acil Servis

#00468#Torsades Pointes İlaç İlişkisi

Dr.Hüseyin OFLAZ

Azıcık daha rahatlasın diye ciddi yan etkisi olan ilaçları yazamayız. Kaş yapayım derken göz çıkarmak sözüne en uygun örnek hafif sedatize etmek için iv antihistaminik vermek ve sonrası torsades ve hasta ex olan vaka var…….

Torsades pointes:polimorfik ventriküler taşikardi. Torsade en sık uzun qt sendromunda veya qt yi uzatan ilaçlarda görülür. Qt uzamadanda yani brugada sendromu gibi durumlardada torsade olabilir.Hatta konjenital uzun qt gibi artık kısa qt sendromuda var ve bunlardada torsad olabilir. Qt uzatan ilaçlar:antiaritmiklerden grup 1b ve 1c, sotalol, amiodaron, bretilyum, ibutilid,dronadoron,kinolonlar,makrolidler, antihistaminikler, SSIR gibi antidepresanlar,trisiklik antidepresanlar,antiepileptikler, azol grubu oral antifungal ilaçlar ketekanazol ve itrakanazol ,hipo-hiperpotasemi, hipokalsemi, hipomagnezemi gibi sayabiliriz.

Qt yi kısaltan en baba ilaç BETA BLOKERler. Ayrıca grup 1b de qt yi kısaltır. Özellikle sotalol qt uzamasına dikkat. İlaç öncesi qt ölçülecek ve 48-72 saat içerisinde ve sonraki birkaç gün qt takibi yapılacak. qt bazale göre %25 uzamışsa dikkat uzama var deyip daha sıkı takip ama %50 uzama varsa ilaç kesilecek. Torsades de pointes de ıv 1 amp magnezyum 2-3 dk verilir.

 

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu