Kardiyoloji Olgu SunumlarıOlgu Sunumları

#00458# ATRİYAL FİBRİLASYON-OLGU

Aşağıdaki vaka da yapılabilecek hatalar:

Vaka: 77 y erkek ve 1 aydır halsizlik var ve 2 gündür artmış. Antikoagülan almıyor. Aspirin, diltizem ve digoksin alıyor. Koah var.

Eko da sol kalp dilate ve ef%32. 

EKG aşağıda; RR mesafesi düzensiz ve p yok: Hızlı AF ve komplet sol dal blok var ( hızlı:100/dak ve üstü, sol dal blok D1-aVL de geniş ve baskın R dalgası, komplet:0.12 sn den geniş).

Yapılabilecek hatalar:

1-Bu ekg de AF tanıyamadığı için chadvasc dan en az 4 puan (yaş, ky, hipertansiyon) alan inme riski yüksek bu hastada coumadin yada yeni oral antikoagülan verilmemesi hata

2-Af yi biliyor ama Chadvasc şuuru olmadığı ve chadvasc puanı arttıkça inme riskinin artacağını bilmediğinden paradoks bir davranışla; yani esas daha çok ihtiyacı olana vermeyerek yani yaşlı kanar diyen bu hastaya aspirin yeter demek hata. İnme yada tüm arteryal embolilere ye davetiye çıkarıyor. Ciddi hata….

3-Bu ekg de geniş qrs li taşikardiyi VT zannedip VT diye tedavi etmek için amiodaron veya propafenon veya lidokain verilmesi hata. Çünkü muhtemel bu af 48 i geçmiş ve bu ilaçlarla sinüse dönerse (ki lidokain zaten af de etkisiz) ve sol atrium içindede trombüs varsa bu trombüs sinüse dönmüş olan (mekanik olarak kontrakte hale gelince) sol atriumdan serbestleşip aorta gelip oradan inme veya herhangi bir organa arteryal emboli yapabilir. 48 saatten daha eski veya başladığı zaman bilinmeyen af leri sinüse çevirmeyin(kardiyojenik şok hariç, WPW af si gibi) ve beta bloker, diltizem, digoksin ile hızını kırıp almıyorsa önce enoksoparin+coumadin yada direk yoak başlayın yeter. Sinüse çevirmek 1.5 ay sonraki iş. Acele etmeyelim. Hız kırmak ve antikoagülan ver yeter…

4-EF%35 in altı ve sol kalp dilate ama sürviyi uzatmayan digoksin ve diltizem alıyor. Beta bloker yok. Dr sorduk koah var dedi. Arkadaşlar beta bloker koah da kontrendike değil. Astımda bile İngiliz kılavuzlarına göre(bana görede doğru) rölatif kontrendike. Yani dilate düşük ef ky de beta blokersiz tedavi olmaz veya uzun qt sendromunda ana ilaç betabloker. Bu hastalar astımda olsa beta bloker ve bronkodilatör beraber verilir ve azıcık dispne artışı olursada beta bloker kesilmez. Steroidin bir yığın yan etkisi var. Peki yan etki olunca kesiyor muyuz. Kesmeyip yan etkiyi de tedavi ediyoruz. Hayati ilaç. …Bu hastada ef%35 altı olduğu için diltizem uygun değil. Digoksin maksimum beta bloker dozuna rağmen hız fazlalılığı devam ederse ek olarak verebiliriz.

5-Bu hastada af diye ablasyon öneren merkezler var. Altta ciddi organik kalp hastalığı olanlarda ablasyon çok iyi bir tercih değil.Bu hastada medikal tedaviye beta bloker cesurca yüksek dozlara titre ederek çıkmalı (karvedilol 25 mg 2×1 gibi- haftalık titre ederek), acei inh ve furosemid ve spironolakton eklemeli ve ilaç dışı tedavi olarakda ef%35 altı LBBB var bu nedenle biventriküler pacemaker ve ICD takılmalı.

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu