Acil Servis

#00433#SİNAPS OLUŞTURMA -3 PNÖMONİ TEDAVİSİ-EMDATE

(Emdate Olgumuza benzer ,üzerinde zaman kısıtlılığından fazla duramamıştık,buradan telafi edelim


OLGU: 65 yaş erkek bilinen hastalığı yok ,öksürük ,yüksek ateş,üşüme titreme,balgam şikayeti ile geliyor.Vital: ateş:38 nabız:110/atm TA: 110/80mm/Hg SS: 20FM: Genel durumu iyi bilinç açık koopere oryante,SS:Sağ bazalde inspiratuar ral +PA grafi= resim
SORU: Hastanın tanısı? Ayaktan tedavi verelim mi? Evet ise Ampirik ne başlayalım?

A-Amoksisilin klavulonat 2×1 gr

B-Amoksisilin 3×1 gr

C-Makrolid 2×500

D-Amoksisilin+klavulonat 2x1gr +makrolid 2×500

E-Siprofloksasin 2×500

YANIT D ve YAKLAŞIM : Hastaya sistematik yaklaşım kanıta dayalı kılavuzlara da yaklaşımınız açısından çok önemli arkadaşlar.Klinik özellikler TİPİK pnömoni ile uyumlu.Hastanın yaşı,bilinen hastalıkları çok önemli (65 ve üzeri yaş,ek hastalıklar(bilinen hastalıkları bknz şema) direkt değiştirici faktör olarak geçer ve KOMBİNE ampirik başlamak gerekir) ,amok-klav + makrolid veya direkt solunum yolu kinolonu tek başına verilebilir.(ayaktan tedavi planlanıyor ise)( moksifloksasin ,levofloksasin) ,bu hastalarda ayaktan mı yatarak mı ? ayrımı çok önemli.Bunun için de LAB bulunuyor ise CURB-65 lab yok ise CRB-65 kullanılabilir.Hastanın genel durumu ve bilinci C(konfüzyon açısından önemli) R(solunum sayısı 30 un üzeri olması önemli) B(tansiyon hipotansiyon olması önemli S:90 D: 60) lab var ise üre -bun artışı da bir puan ,CURB-65 2 puan ve üzeri yatış açısından önemli.Tabi bunlar bir gösterge kılavuz açısından ,hastanı genel durumu “yatış ” diyor ise yatırma açısından uzmana danışmak gerekir.İmkan var ise de bu hastayı yatırarak tedavi etmek gerekir.Ancak perifere ve sevk imkanınız yok ise bu şekli ile de bilmek gerekir.(çoğunuzun yok mutemelen).Bizim hastamızda 65 yaştan 1 puan alıyor ,diğer durummlar normal,ure-bun bakılamıyor.CRB-65 göre 1 puan ayaktan tedavi düşünülüyor.Hastanın ek hastalığı yok ancak yaş değiştirici faktör olduğundan enterik gram negatif de etken olabileceğinden AMPİRİK kombine grup 1 b tedavi başlamamız uygundur.Hastayı 3 gün sonra(mümkünse en yakın zamanda) pol kontrolü ile(2.basamak enfeksyon-göğüs pol den) tedavi devamı açısından 5-7 gün daha tedavi vererek veya klinik gidişatta iyileşme olmazsa yatış planı için 3.günkü durumuna göre planlanır..İyi çalışmalar

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu