Acil Servis

#00431#SİNAPS OLUŞTURMA -1 Parenteral Kortizon

Bu grafi ile bu ilaçların arasındaki bağlantı ne olabilir?

Grafi Bulgu :Avasküler Nekrozda görünen ; Hilal bulgusu (crescent sign); çökmeye başlayan subkondral kemik ile eklem kıkırdağı arasına sızan eklem sıvısının neden olduğu patogonomik bir bulgudur.

**Travmatik nedenler olmadan gelişen femur başı avasküler nekrozunun patolojik gelişimi net olarak bilinmemekle birlikte, steroid, alkol kullanımı ve hemoglobinopati ile avasküler nekroz arasında kesin 
bir ilişkinin var olduğuna inanılmaktadır.

Vurgulanacak Nokta : Dostlar pratikte NSAİİ(non steroid) yerine daha uzun etkisi olduğu varsayılarak diprospan gibi (steroid) kullanıldığını görnekteyiz.Steroidlerin güçlü etkileri yanında bir çok yanetkisi de bulunmaktadır bildiğiniz üzere .Hastalara koah atak vb gibi durumlarda kılavuz dışına çıkarak çok yüksek doz iv steroid orderlandığını da gözlemlemekteyim.Yaptırdığınız her ilaç da önce zarar verme mottomuz a dikkat etmekte fayda var .Bu ilaçlar iki ucu keskin bıçak ilaçlar ve bazen TEK doz ile avasküler nekroz yapabiliyorlar , hastalara genç yaşta protez takılmak zorunda kalınabiliyor.Her ilaçta olduğu gibi daha güvenlisi var iken en risklisine elinizi alıştırmayınız.İyi çalışmalar

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu