Acil Servis

#00420# PARASETAMOL ile İBUPROFEN PEDİATRİDE İKİSİ DE AYNI İLAÇ MIDIR?

(OVER DOSE OLSA NE OLUR ? “ATLA DEVE DEĞİL MİDİR?!” YAZILABİLİR Mİ 🙂 )

DN:Önceki paylaşım sonrası farklı gruplarda güzel yorumlar geldi ,yazanların eline sağlık.Yorumun birisi üzerine zaten kendi adıma çok da sevmediğim,ama ateşi parasetamolden hızlı ve uzun süre düşüren NSAİİ olan ibuprofen nin parasetamolden farklı bir noktasına dikkat çekeyim istedim.İbuprofen yahu altı üstü şekli ile parasını verdiğinizde eczaneden “KOLİ İLE ” alabileceğiniz bir ilaçtır.Kendim de şahit oldum,eczanede kendi ilacımı bekler iken vatandaş parasetamol istiyor ,aynısı diyerek eczacı kalfası ibuprofen uzatmıştı(çocuğun yaşını vs sormadan ) ,tabiki güzel ilaçtır hoş ilaçtır ancak ATLA -DEVE arasındaki fark kadar farkları vardır arkadaşlar bildiğiniz üzere,birisi NSAİİ dir ,diğeri değil.Birisinin doz aralığı daha rahattır,diğerinin doz arttıkça yanetki profili artar.Tabiki kanıta dayalı olarak konuşmak durumundayız,istatiksel olarak aralarında çok minimal güvenirlik açısından fark vardır,milyonlarca kutu kullanıldı istatiksel manada güvenli ilaçlardır denilir(ki istatiksel olarak doğrudur,ne de olsa p<0.05 ise olay bitmiştir) ancak alttaki çocuk sizin çocuğunuz olur ise p sine öyle bilimsel şekilde bakmayabilirsiniz.Bu yazıdaki amaç antipiretik olarak kullanılan parasetamol ile ıbuprofenin ATLA -DEVE de olduğu kadar farklı ilaçlar olduğudur.NSAİİ lerin antiinflamatuar etkisinin de olduğunu zaten biliyorsunuz.Güzel yorumlar olunca”zaten bildiğiniz” farklı noktaların üzerinden tekrar geçmek iyi oluyor .Teşekkürler iyi akşamlar dilerim

Çocuklarda antipiretik olarak ibuprofen doğru seçenek mi?

İlginç olgu sunumları fb grubu paylaşımıdır
(https://www.facebook.com/groups/465608677131832/)

Sayın Editör,
Çocukluk çağında antipiretik olarak parasetamol, metamizol ve nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİD) (salisilatlar, Naproksen Na ve ibuprofen gibi) sıklıkla kullanılmaktadır. Bu ilaçlar arasında sadece NSAİD ilaçların analjezik ve antipiretik
etkinliği yanında antiinflamatuvar etkileri vardır. Bunun yanında NSAİD’lar ciddi gastrointestinal yan etkilere sahiptir.
Burada ateş kusma sebebiyle ibuprofen kullanıp, sonrasında servisimize akut masif üst gastrointestinal kanama ile kabul edilen 2 olguyu (26 aylık ve 17 aylık kız) sunmak istedik. Her iki hastada dış merkezde birer ünite kan desteği almak zorunda kalacak düzeyde yoğun kanama geçirmişti. Vital bulguları stabilize edilen hastaların tam kan sayımı, biyokimyası ve koagülasyon testleri normaldi. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi incelemesinde her ikisinde de midede preantral bölgede sirküler, derin, tabanı eksudalı aktif kanamasız dev ülserleri görüldü (Resim 1, 2). Ülser kenarından mukozal biyopsileri alındı. İşlem sonrası 24 saatlik pantaprozal infüzyonu ve oral sukralfat tedavisi verildi. Tedavinin ikinci gününden sonra mide korumalı dieti tolere etti. İzleminde aktif kanama gözlenmedi. Üç günlük hospitalizasyonun ardından taburcu edildiler. Hastalar, 2 ay daha oral proton pompa inhibitörü alması (lansoprazol),
NSAİD ilaçların ateş düşürücü olarak kullanılmaması, antipiretik ihtiyacı halinde oral parasetamol preparatlarının tercih edilmesi önerileri ile taburcu edildi.

İbuprofen, ateşi ve kusması olan çocuklarda antipiretik olarak tercih edildiğinde, üst gastrointestinal sistem mukozasında hafif hiperemiden derin erozyon ve ülserlere kadar uzanan geniş spektrumda hasar verebilmektedir1. Mukozal zararlanma yapıcı mekanizma tam olarak bilinmese de, reaktif oksijen radikalleri oluşturması ve prostoglandin sentezini inhibe etmesi en muhtemel neden olarak kabul görmektedir2,3. İlacın aç alınması, yüksek doz ve sık verilmesi mukozal hastalık riskini artıran faktörlerdir.

Resim-1. Preantral sürküler, derin, tabanı eksudalı
kanamasız dev ülser.

Hastanın yakınması mukozal hastalık derecene göre değişmektedir. Bazı vakarlarda melena olmaksızın az
miktarda hematemez görülebilirken, hastalarımızda olduğu gibi derin ülserli masif kanamalı vakalarda yoğun hematemez ve sulu melena görülebilir. Yoğun kanamalı olgularda aynı zamanda hayatı tehdit edici hipotansiyon, şok ve hipoksemi saptanabilir. Bu vakaların acil hospitalizasyonu ve destek tedavisi hayati önem arzeder. Tedavi ilk hedef intravasküler
volüm azalmasına bağlı hemorajik şok tablosundan korumaktır. Uzun süre ibuprofen kullanımı zorunlu kronik kas-iskelet ağrısı olan çocuklarda, gastrointestinal sistem yan etkilerini önlemek için histamin -2 reseptör antagonisti famotidin veya nizatidin ile kombinasyonunun güvenilir ve başarılı olduğu ratlarda ve insanlarda bildirilmiştir1,2,4. Aynı
zamanda proton pompa inhibitörleri (lansoprazol,
pantoprazol ve esomeprazol gibi), özellikle son yıllarda sık olarak kullanılmakta ve hem akut hem de kronik kullanımda etkin ve güvenilir olduğu gösterilmiştir5. Biz de hastalarımızda proton pompa inhibitörleri kullandık ve tedaviden iyi sonuç aldık Bu iki hastada da ilginç şekilde midede preantral
bölgede sirküler derin ülserler görülmüştür. NSAİD
bağlı mukozal lezyonlar özofagus, mide ve duodenumda da görülebilmektedir. Çocukluk çağında mide ülserlerinin yaklaşık %50 ’sinden, duodenal ülserlerin ise yaklaşık %90’nından
Helikobakter pilori sorumludur6. NSAİD kullanımı neticesinde ciddi üst gastrointesinal yakınması olan 11 ay-15 yaş arası 61 çocuğun incelendiği bir çalışmada, %37.7’sinde ibuprofen kullandığı tesbit edilmiştir. Bu çocuklardan %24.5’inde kanama, %29.5’inde gastrit, %21’inde gastrik ülser,
%11.5’inde duodenal ülser, %6.5’inde duodenit ve (%6.5’inde özofageal ülser saptanmıştır7. Hastalarımızda ise sadece mide ülseri saptanırken, duodenum ve özofagus intakttı, antrum biyopsilerinde ise Helikobakter pilori saptanmadı.
Son yıllarda NSAİD’ların ciddi gastrointestinal yan etkileri sebebiyle, analjezik ve antipiretik olarak asetominofen daha çok tercih edilmektedir.Asetominofenin ayrıca gastroprotektif etkisi olduğu ratlarda gösterilmiştir8. Etki mekanizması tam
bilinmemektedir.

Sonuç olarak, acil veya rutin pediatri poliklinik hizmeti veren hekimler özellikle kış mevsimlerinde ateş, öksürük ve kusma vakaları ile sık karşılaşmaktadır. Antipiretik ilaç bu yakınmalarla başvuran hemen her çocuğa reçete edilmektedir.
Antipiretik seçimi yaparken özellikle kusma ile birlikte ateşi olan vakalarda NSAİD ilaç yazarken daha dikkatli olunmalıdır. Sadece basit mukozal hasara değil, bu iki vakada olduğu gibi hayatı tehdit edici gastrointestinal kanamalara ve büyük derin
ülserlere neden olabileceği unutulmamalıdır.

kaynak: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/465334

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu