Acil Servis

#00418#Tranko-buscas vs Buscopan

**İlk bakış olarak içeriği aklımıza gelmeli,içerikleri için Trankobuscas =buscopan(HNB diye kısaltalım)+medezepam (10 mg) denebilir

Buscopan:
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg

Tranko-buscas:
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg, Medazepam 10 mg

Buscopan dan önceki yazılarımızda bahsetmiştik ,yazısı tekrarla fazla uzatmayalım.

Bahsetmediğimiz tranko-buscas dan biraz bahsedelim.İçeriğinde ekstradan bulunan bir benzodiazepin olan Medezepam bulundurmakta.

Endikasyon olarak kısa ürün bilgisinde şöyle demektedir:

Psişik gerginliklere bağlı olarak meydana gelen spazmlarda:

– Asabi mide rahatsızlıkları (Mide yanması, mide krampları),

– Safra yollarındaki şişkinlik ve kramp ağrıları,

– Asabi faktörlere bağlı bağırsaklardaki spazm (Kolika mukoza, kolitis ülseroza ve dumping sendromu),

– Hıçkırık,

– Dismenore, parametropati spastika,

– Ayrıca kadın genital organlarının fonksiyonel rahatsızlıkları (Menstrüasyon öncesi gerginlikler, hırçınlık ve klimakterium şikayetleri).

*Son zamanların meşhur sözü olan 2.beyin denen bağırsak sisteminin psikosomatik şikayet yapması sonrası ,lokal etkisi olan buscopanın yanında SSS etkisinden de faydalanalım şekli ile içeriğine medezepam eklenmiş.Bazen pratikte YEŞİL REÇETE OLMAMASI sadece KONTROLE TABİ sınıfında olması sebebi ile klinik pratikte sedatif ve psikosomatik semptomlar içinde kullanıldığını görmekteyiz.En sık olarak da İBS (irritabl bağırsak Sendromu) denen hastalık için gastroenterologlar reçetelemekte.Hem buscopanın verdiği spazmolitik etki hem de İBS nin patofizyolojisinde rol alan psikolojik sorunların bağırsak semptomlarını agreve etmeye yönelik döngüsünü rahatlatma amacı ile.

*Trankobuscas 2×1 (sık olarak 2×1) ila 3×2 toplam max 60 mg medezepam dozu şeklinde kullanılmakta

**ÖNEMLİ: TRANKO-BUSKAS içerdiği medazepam nedeni ile bütün benzodiazepinler gibi günlük (Önerilen doz aralığında bile olsa) veya birkaç haftalık kullanımda oluşabilen bağımlılık potansiyeline sahiptir .

**ÖNEMLİ: Medazepam uzun süreli tedaviyi takiben aniden kesildiğinde uyku bozuklukları, anksiyete, gerilim, ajitasyon, canlı rüyalar veya huzursuzluk meydana gelebilir. Geri çekilme semptomları tehlikeli olabilir ve geri çekilmeye bağlı deliryum, titreme, terleme ve konvülsiyonlar ve artan psikoz eğilimi gelişebilir.

**ÖNEMLİ: TRANKO-BUSKAS ile birlikte alkol, barbitürat, diğer santral sinir sistemi deprasanları, antihistaminikler ve fenotiyazinler alınmamalıdır. Çünkü belleği bozabilirler, sersemlik ve unutkanlık yapabilirler ve parasempatolitik etkiyi artırabilirler.

**TRANKO-BUSKAS, trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadin, butirofenonlar, fenotiyazinler ve disopramidin antikolinerjik etkisini artırabilir .

** İpratropium ve tiotropium gibi diğer antikolinerjikler etkisini artırabilir. Metaklopramid gibi dopamin antagonistleriyle birlikte kullanımı her iki ilacın gastrointestinal kanal üzerindeki etkilerinde bir azalmaya neden olabilir.

**TRANKO-BUSKAS beta-adrenerjik maddelerin taşikardik etkilerini artırabilir

ETKİ ŞEKLİ:

-TRANKO-BUSKAS’ın içinde bulunan medazepam bir benzodiazepin türevidir ve anksiyolitik, antikonvülzan, sedatif ve iskelet kaslarını gevşetici özellikleri bulunmaktadır.

-Medazepam da diğer benzodiyazepinler gibi gamma amino bütirik asitin (GABA), sinir sistemindeki alfa alt ünitesindeki GABA-A reseptör işlevleri üzerindeki inhibitör etkisini artırarak etki gösterirler. GABA, sinir hücrelerinin zarlarındaki klor kanallarından klorür iyonlarının alımını uyararak sinir iletisi üzerinde baskılayıcı etki gösterir

– Medazepam zaman ve zemine bağlı olarak tezahür eden aktivite azalması, aşırı gerginlik, isteksizlik ve kendini iyi hissetmeme hallerinde faydalıdır.

**Nadir olarak bu psişik bozukluklar organizmada da kalp, gastro-intestinal, üriner sistem, adale ve deri şikayetleri gibi rahatsızlıklara da sebep olurlar.

-TRANKO-BUSKAS’ın içindeki Hiyosin-N-Butilbromid ise gastrointestinal, biliyer ve genitoüriner kanallardaki düz kaslar üzerinde spazmolitik bir etki yaratmaktadır. Periferik antikolinerjik etkisi viseral duvar içindeki ganglion-blokaj etkisinin yanı sıra anti-muskarinik aktivitesinden kaynaklanmaktadır

**Bu arada medezepam tanıdık bir benzodiazepin değil çoğumuz için ,bu benzodiazepin UZUN ETKİLİ sınıfında ve aktif metaboliti olan DİAZEPAM VE OKSAZEPAMA dönerek etki ediyor.Aktif metabolit olan dizazepam 10 mg kullanım sonrası 48 saat sonra da kanda tespit edilecek düzeyde kalabiliyor.

Yazıyı Uzatmadan :ÖZETLE

1-Trankobuscas formu psikosomatik etkisi olduğu düşünülen düz jkas spazmı olan durumlarda ,BUSCOPAN ise psikolojik alt yapısı olmayanlarda verilmeli(AYRI GRUP HASTALARDIR).

2-Medezepam uzun etkili benzodiazepindir ,aktif metabolit olan DİAZEPAM ve OKSAZEPAM a dönüşür.Uzun kullanımda bağımlılık yapıcı etkisi VARDIR(Suistimal ettirmemeli) ,anksiyolitik, antikonvülzan, sedatif ve iskelet kaslarını gevşetici özellikleri bulunmaktadır

3-Sedasyon yapıcı diğer ilaçlarla beraber kullanılmamalı

Faydalı olması dileğiyle

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu