Acil Servis

#00409#”he can handle it!”

Vaka bilgisi : Hasta astım atağı yaşayan intern arkadaşları diğer iki kişinin..Astımda yeri olmayan(geçmişte belki vardı -yanlış yönlendirmesin) subkutan adrenalin yapıyorlar , ancak CPR dozunda 1mg .. Dostlar bu sahneyi izlediğimde aklıma 2 şey geldi ; 1 atasözü : yarım hekim candan, yarım hoca dinden eder 😊 2- Acil müdahale etmemiz gereken “dur bir açıp bakayım neydi ?” demeye kalmayacak CPR, Anafilaksi, febril konvülsiyon , akut MI , Akut akciğer ödemi vb durumları mutlaka bilmek , uzun süre hastası gelmese bile ara ara tekrar etmek , akılda canlandırma şeklinde tekrar etmek (örn: şimdi kapıdan akciğer ödemine girmiş bir hasta geldi, neler önemli idi? Öncelikle pozisyon vermek , oturur pozisyon , sonrasında hızlıca vitaller alınır iken 02 açmak , damar yolu açılır iken muayene ile beraber mümkünse EKG çekmek (dekompanse neden MI-aritmi vb olabilir , durup dururken niye dekompanse oldu ?) ayırıcı tanısına gider diüretik başlamak vs vs ) bu tarz format şeklinde tekrar eder iseniz , hepimizin bu durumda inanmadan söyleyebileceği “he/she handle it ” pozisyonunda kalmayız .Çünkü biliyoruz ki hasta tek başına “halledemez” ..Bu durumların hasta ile beraber tecrübesi olmaz , “acı tecrübesi” olabilir.Bir abi tavsiyesidir yeni başlayan arkadaşlara da , hızlı tedavi gereksinimi olan hastalıklara buna benzer algoritma geliştirmeniz ve ara ara tekrar etmeniz önerilir.Hasta göre göre bu zor gibi görünen durumlara “doğru algoritmalarla “alışacak ve normal hasta halinde bakacaksınız.Ancak burada bir hatırlatma daha hastayı stigma (damgalamayın ) , hasta sürekli akciğer ödemine giren bir hasta olabilir , ancak o günkü gelişi aritmi (yeni gelişen af ) veya MI sonrası dekompanse hal olabilir, veya sürekli gelen KOAH atak hastası olabilir ancak o günkü atak nedeni MI olabilir, yine en çok dalgalanan hasta grubu ” konversif” hasta , kaçıncı kez olursa olsun rutin muayene ve olası tanılar dışlanmalı arkadaşlar.Bizim işin zorluğu da kutsallığı da burada , ön yargısız , profesyonel yaklaşım.Diğer türlü sağlık memuru arkadaşlar sizle çalışa çalışa hangi tanıya “ne yapılır ” bilirler , sizin farkınız inspeksiyonla değil tam muayene ile koyabilmek ve olası diğer tanıları ekarte etmek .”konversif hocam yeaa , ne gerek var EKG ye “sözüne ayar vermek de , söylettirmemek de sizin kişisel yaklaşımınıza bağlı, ne çok samimi ne çok ciddi , orta bir tavır mesleki pratiğiniz açısından görünmeyen dirençleri de kıracaktır.Yukarıdaki acil durumları karşılıklı nöbet arkadaşınızla dahi birbirinizi check ederek de iyice kalıcı ve az hata ile öğrenebilirsiniz.Hepimiz fakültede fragmanını gördüğümüz vakaların gerçek hallerini gördüğümüzde benzer zorluklar yaşadık, sizler acı tecrübe etmeden bence bu şekilde gardınızı alınız .İyi çalışmalar kolaylıklar dilerim

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu