Güncel Başlıklar
Ana Sayfa / Acil Servis / #00388#Menings İrritasyonu ve Muayene Yöntemleri

#00388#Menings İrritasyonu ve Muayene Yöntemleri

TANIM
• Santral sinir sistemini (SSS) kaplayan meninkslerin irritasyonu ve inflamasyonu sonucu, sinir köklerinin çekilmesine bağlı olarak ortaya çıkan muayene bulgularıdır.

MENİNKS İRRİTASYON BULGULARI
• Ense sertliği
• Kernig bulgusu
• Brudzinski işareti

1-ENSE SERTLİĞİ
• Başın pasif fleksiyonu yaptırılarak muayene edilir.

Müsbet olgularda;
– Ense sertliği
– Pasif harekete direnç
– Ağrı ve spazmlar oluşur.
Mandibula sternuma değdirilemez.
Opistotonus:
Ekstansör kaslardaki rijidite şiddetli olursa başın geriye doğru hiperekstansiyon olmasıdır.
* Derin komadaki hastada ense sertliği alınmayabilir.

2- Brudzinski işareti
• Hastanın baş ile birlikte omuzların da göğüse doğru fleksiyon yapılması ile;
• Uylukta kalçadan, Bacaklarda dizden fleksiyon görülmesidir.
*Hemipleji olan tarafta uyluk ve bacakta fleksiyon gözlenmez.

3- Kernig bulgusu

Sırtüstü yatan hastanın uyluğu ve dizi 90° fleksiyon pozisyonuna getirilir. Fleksiyondaki bacak ekstansiyon haline getirilmeye çalışılır.

Müsbet olgularda;
• Pasif ekstansiyon sırasında ağrı,
• Baldır fleksör kas grubunun kasılması ile daha fazla ekstansiyon yaptırılamaz.
• Diğer bacakta fleksiyon hareketi görülebilir.

Kernig bulgusu radiks lezyonlarında tek taraflı müsbet iken,
• MİB’larında bilateral müsbet alınır.

Kernig bacak fenomeni
• Bacaklar ekstansiyonda iken bir dizin fleksiyona getirilmesi halinde, diğer dizin de fleksiyona gelmesine denir

Etyoloji
• Meninkslerin iltihabi hastalıkları (menenjit, ensefalit)
• Subaraknoid hemoraji
• Ventriküle açılan intrakranial hemorajiler (sekonder SAH)
• Posterior fossa yerleşimli intrakranial tümörler
• Meninks karsinomaları
• BOS basıncını arttıran durumlar (hidrosefali, pseudotümor serebri)
• Menenjismus (aseptik menenjit)

Menenjismus (aseptik menenjit)
• BOS basıncının artışına bağlı olarak MİB oluşmasıdır.
• Sistemik enfeksiyon seyri sırasında
• Entoksikasyon (CO, Pb)
• Ensefalopati (hepatik, renal, glikoza bağlı)
• Beyin absesi
• Serebral ven trombüslerinde
• Spinal anestezi uygulamalarında
• İntratekal iyotlu ilaç enjeksiyonu
• Guillain-Barre sendromu
• *Tekrarlayan ponksiyonlarla BOS basıncının düşürülmesi

Eşlik eden diğer bulgular
• Başağrısı
• Bulantı
• Kusma
• Ateş
• Fotofobi
• Hiperakuzi
• İrritabilite
• Hiperestezi

Hakkında Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..

Buna Da Göz Atın

#00489#SİNAPS OLUŞTURMA -11 ÇEMİŞGEZEK DE ÇALIŞSA İDİN -DEHİDRATASYON

  Sabah gelen hastam üzerinden hatırlatma, tetkik imkanı olmayan yerde çalışıyorsanız; Hastanın dehidratasyon durumu açısından …

#00488#SİNAPS OLUŞTURMA -10 OLGU

2-3 yaşlarında topallama, huzursuzluk şikayeti ile gelebilen ,travma hikayesi olabilir /olmayabilir. Erkeklerde kızlardan fazla görünen, …

#00487#SİNAPS OLUŞTURMA-9 ÖZELLİKLİ GRUP ANTİHİSTAMİNİKLER

  Sedatif H1 Antihistaminikler 1-Siproheptadin PRAKTEN (Şurup) SİPRAKTİN (Şurup) 2-Deksklorfeniramin (ÇOĞU ANTİNEZLE-ANTİGRİP İLAÇLARDA) 3- Feniramin …

Bu Uygulama Hayat Kurtaracak!

Hekimler Arası Tıbbi İletişim Platformu: HippocrApp

Hekimler arasında konsültasyon ve iletişimi sağlamak amacıyla ios, web, android ortamlarında geliştirilen, tıp ve diş hekimliği sektöründe hizmet veren tüm hekimlerin tıbbi iletişim sorunlarına çözüm olacağı öngörülen bir platform olarak hazırlanan HippocrApp ile ilgili Op.Dr.Fahri Yılmaz ile gerçekleştirmiş olduğumuz röportajı İçin TIKLAYIN