Dr.M.Burak ÖLMEZ

#00386#Temaruz (Smilasyon )-ER

Hekimi yanıltıcı davranış (HYD, simülasyon, temaruz); hekime başvuran ya da gönderilen kişinin, bir yükümlülük veya sorumluluktan kurtulma, ceza verilmesini önleme ya da ilaç elde etme gibi dış uyaranlar nedeniyle yapılan, amaçlı olarak, doğru olmayan ya da abartılı fizik ya da psikolojik belirtiler çıkartması olarak tanımlanabilir . Bedensel hastalıklarda, öznel yakınmalara nesnel belirtiler de eşlik ettiğinden, ruhsal hastalıkları taklit etmek eskiden beri kişilerin daha sık başvurduğu bir yöntemdir . En fazla taklidi yapılan psikiyatrik durumlar; zekâ geriliği, demans ya da bilişsel bozukluk, amnezi, sanrılar içeren psikoz, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğudur. Kişiyle ilgili çeşitli alanlardan (askerlik, iş hayatı, sosyal ilişkileri, önceki tıbbi kayıtları, adli
kayıtları vs.) veri toplanması öyküyle uyumsuz bulunan abartılı belirtilerin ortaya konmasını ve tanının kesinleştirilmesini kolaylaştırır.

3 olay karışmakta arkadaşlar , konversiyon , temaruz (smilasyon ) ve yapay bozukluk .Biz hepsine konversiyon diyoruz ancak konversiyon psikiyatrik bir tanı , ve psikiyatrik tedavi alması gereken bir durumdur, kişi olayın farkında değildir, yapay bozukluk da ise bir hastalığın semptomlarını üzerinde taşırlar , bir nevi ilgi görmek isterler, smilasyonda ise genellikle bir durumdan kaçınmak (askere gitme vb ) hasta rolü yapmaktır .Yukarıdaki vaka smilasyon (hapisten kurtulmaya çalışan bir vaka)burada 1-El burun üzerinden bırakılarak burun-yüz koruma refleksi ve (önermemekle birlikte ) SF uygulama ile ayırıcı tanı -tanı konulduğunu görüyoruz 😊iyi akşamlar

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu