Dr.M.Burak ÖLMEZ

#00357#Çocukta Deri Enfeksiyonları-1 İMPETİGO

Çocukta Deri Enfeksiyonları -1 İmpetigo

Aile Hekimlerine Tüyolar Grubu Ortak Paylaşımıdır (https://www.facebook.com/groups/948614738593888/)

 • Çocuklarda en sık görülen bakteriyel deri infeksiyonudur.
 • Tüm hastalıklar içerisinde de dermatitler ve verrülerden sonra üçüncü sıradadır.
 • Yüzeyel epidermisin oldukça bulaşıcı bir infeksiyonu olup sıklıkla 2-5 yaş arasındaki çocukları etkiler.
 • Tedavisiz bırakıldığında dahi sıklıkla skarsız olarak iyileşen impetigoya ensık yol açan bakteri S.Aureus’tur, A grubu β-hemolitik streptokoklar ikinci sırada yer alır.

İmpetigonun non-büllöz ve büllöz olmak üzere iki tipi mevcuttur.

Non-büllöz impetigo (klasik form) olguların yaklaşık %70’ini oluşturur.

Non-büllöz impetigo, infeksiyona karşı bir konak yanıtı olarakortaya çıkarken, büllöz impetigo stafilokoksik toksin sonucu gelişir.

Tanı

 • Sıklıkla klinik olarak konur, gram boyama veya kültür ile doğrulanabilir.
 • Kültür özellikle metisiline dirençli S.Aureus (MRSA) şüphesibulunduğunda anlamlı olabilir.
 • Non-büllöz impetigo, hızla küçük bir veziküle dönüşen eritematözmakül veya papül ile başlar.
 • Sıklıkla ağrısız olan bu formda, vezikülün rüptürüyle erozyon oluşur ve ardından içerik kuruduğunda kaşıntılı olabilen, karakteristik “bal rengi krutlar” gelişir.
 • Sıklıkla otoinokulasyon ile çevreye bulaşır.
 • Travma maruziyetinin daha sık olduğu yüz ve ekstremiteleri tutar.
 • Atopik dermatit, su çiçeği, böcek ısırıkları, skabiesgibi deri hastalıkları veya diabetes mellitus, edinsel immün yetersizlikgibi sistemik tablolar üzerinde gelişen primer non-büllöz impetigoyabenzer impetijinöz değişiklikler sekonder/impetijinöz impetigo olarak adlandırılmaktadır.
 • Non-büllöz impetigo ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken hastalıklar kandidiyazis, atopik dermatit, kontaktdermatit, dermatofitoz, herpes infeksiyonları, böcek ısırığı, skabies, varisella, Sweet sendromu, pemfigus folieseus olarak sıralanmaktadır.
 • Büllöz impetigo, en sık yenidoğan döneminde görülse de, daha büyük çocuklar ve erişkinlerde de rastlanabilmektedir.
 • Stafilokoksik haşlanmış deri sendromunun lokalize formu olarak kabul edilir.
 • Toksin üreten S.Aureus’un neden olduğu tabloda, yüzeyel veziküller hızla genişleyerek etrafında eritemin bulunmadığı iyi sınırlı gevşek büllere dönüşür.
 • Büller patladığında sulantı ve sarı krutlanmalar gerçekleşir.
 • Rüptüre lezyonlardabül tavanını yaka şeklinde çevreleyen skuam tipiktir.
 • Süperinfeksiyonve geniş deskuamasyon alanlarının varlığı hastane yatışı, yakın izlem ve parenteral antibiyoterapi gerektirir.
 • Büllöz impetigo sıklıkla koltukaltı, kasık, boyun gibi nemli kıvrım yerlerini tutar.
 • Sistemik bulgulara sıklıkla rastlanmaz. Klasik impetigo gibi kendini sınırlayıcı olup skar bırakmaz.
 • Ayırıcı tanısında büllöz eritema multiforme, büllöz pemfigoid, herpes infeksiyonları, böcek ısırıkları,termal yanıklar akla gelmelidir.

 

KAYNAK: TIKLAYINIZ

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu