Dr.M.Burak ÖLMEZPratik Bilgiler

#00321# ADLİ RAPORDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EK PÜF NOKTALAR

ADLİ RAPORDA DİKKAT EDİLMESİ GEREN EK PÜF NOKTALAR:

1-Konsültasyon değerlendirmelerinde tarih,saat ve konsültasyonu yapan hekim raporda ifade edilmelidir.

2-Trafik kazaları başta olmak üzere adli olgular açısından büyük önem taşıyan alkol muayeneleri, mümkünse fizik
muayene bulguları ile birlikte biyokimyasal analizleri yapılarak değerlendirilmelidir. Analizin mümkün olmadığı durumlarda mutlaka fizik muayenenin raporda yer alması önemlidir. *Koklamakla alkollü ibaresi alkol muayenesinde bir önem taşımamakla birlikte bilimsel bir hatadır.

3-BTM ile giderilecek yaralanma TCK’da en hafif yaralanma grubunu ifade etmektedir. Bu durum raporda mutlaka belirtilmelidir.

4-Adli olgunun tıbbi değerlendirilmesi tamamlandığında adli rapor düzenlenmelidir.Düzenlenecek bu rapor kati rapor olarak tanımlanabilir.Uygulamada sıklıkla karşılaşılan raporların son kısmında yer alan “geçici rapor” düzenlenmesi alışkanlığı
hem hastanın tekrar hastaneye gelmesi, hem de hekimler
açısından iş gücü kaybı oluşturmaktadır. Ayrıca adaletin gecikmesine, adli yargılamanın yükünün artmasına neden olmaktadır.

5-Adli raporda; kurum bilgileri, muayene eden ve edilene ait bilgiler, hastanın kimlik bilgilerine ulaşılamıyorsa tıbbi kimliği
(tahmini yaşı, boyu, kilosu, saç rengi, göz rengi ve ben, skar, ampütasyon, dövme gibi bulgular) kaydedilmelidir.Beraberinde gelen güvenlik görevlisinin adı,soyadı ve sicil numarası raporda yer almalıdır. Kişinin yakınması ve olayla ilgili bilgiler, muayene bulguları, tetkik sonuçları yer almalıdır.

6-Raporun sonuç kısmında; yaralanmanın BTM ile giderilebilecek ölçüde hafif bir yaralanma olup olmadığı,
yaşamını tehlikeye sokacak derecede yaralanma olup olmadığı (bazen kılavuzda belirtilen yaşamsal tehlike deyimiyle, tıbbi yaşamsal tehlike kavramı çelişkili olabilir, rapor kılavuza göre düzenlenmelidir), duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması/yitirilmesine
neden olma, yüzünde sabit iz/ yüzünün sürekli değişikliğine neden olma, gebe bir kadında çocuğun vaktinden önce doğmasına/düşmesine neden olma, kişinin iyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa/bitkisel hayata girmesine neden olma, çocuk yapma yeteneğinin kaybolması, yaralanmanın vücutta kemik kırıklarına neden olup olmadığı ve kırıkların derecesi hususları net olarak ifade edilmelidir..

Ek öneri (güzel bir sunum) :https://slideplayer.biz.tr/slide/2842231/

Kaynak: ACİL SERVİSTE DÜZENLENEN ADLİ RAPORLARIN
TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ https://www.journalagent.com/ttd/pdfs/TTD_5_3_94_99.pdf

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu