Dr.M.Burak ÖLMEZ

#00314#Yaklaşım Olgusu-13 Hipokalsemi

40 yaş bilinen kronik hastalığı olmayan 2hafta önce tirodi den opere olmuş hasta ellerinde kasılma şikayeti ile geliyor.(Kendisi ve yakınları da ajite bir şekilde)Hastanın tetkikleri alınıyor.Nörolojik muayene de akıla gelen ön tanıdan dolayı Trousseau ve chvostek bulguları pozitif.EKG çektiniz, Q-T veya S-T uzamaları dikkatinizi çekti.Kalsiyum seviyesi 5.5 mg/dl olarak saptanıyor.Ne yapardım?

A.Uygun havayolu açıklığı sağlanarak,hastalara ilk aşamada %10 luk kalsiyum glukonat solüsyonundan 10-20ml(2amp) yavaş bir şekilde ( 100cc deksroza konularak veya 50cc sulandırarak yavaş puşe ) yapardım.Semptomlar kaybolana veya serum kalsiyum 7 mg/dl olana kadar dört saatte bir doz tekrarlanarak devam ederdim.Veya %5 dekstroz içine konularak infüzyon hali ile devam ettirirdim)

B.Fikrim yok ilgili branşla temasa geçerdim
C.A şıkkı detaylı yazmış muhtemelen odur
D.Hiçbiri doğrusu …
E. Özlem Ipar ın olgusu vardı buna benzer onu okuyayım 

Not: Göz de canlandırılması açısından bu şekilde paylaştırılmıştır.Anı göz önünde canlandırmak akılda daha kalıcı olabilir kanımca.Bana bu şekilde ilk kez hasta geldiğinde elim ayağıma dolaşmıştı.Hasta yakınları “felç geçirmiş” zannettiği için hastaları sizden AKUT tanı ve müdahale beklerler haklı olarak,o esnada operasyon anamnezi vs almak akıla gelmesi zor tanılardan .İyi çalışmalar

YANIT: A

 

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu