Dr.M.Burak ÖLMEZ

#00306#Yaklaşım Olgusu-5 Kriptik Tonsillit Ayırıcı Tanı-EBV

OLGU:

Saat 14.00 civarı ;4 yaşında erkek hasta,39 C ateş şikayeti ile size getiriliyor.Hastayı “odak” açısından muayene ediyorsunuz.Tonsiller altta görüldüğü gibi,kbb muayenesi (tm vs normal) elinizi alıştırdığınız şekli ile servikal LAP var mı ? diye bakıyorsunuz.Var ama muayenede hassasiyet yok.Anamnezde Öksürük yok.Yatırıp bakıyorsunuz.HSM +/- var yok gibi.Ne yapardım?

A.Elimden antibiyotik çıkacak  poliklinik saati zaten pediatri pole yönlendirirdim veya elimde var ise bakarım(GAS testi için) GAS pozitif ise tedavi,negatif ise semptomatik tedavi verirdim
B.Kriptik tonsillit ön tanısı ile (ateşi de var zaten) görüntü de benziyor. KG/40mg dan Pen v veya amoksisilin başlardım
C.Bilmiyorum ne yapardım
D.Soruda bir bit yeniği var önce cevaplara bir göz atayım 
E.Bu grup iyi oldu böyle..

YANIT: A

Evet arkadaşlar sorunun cevabı A şıkkı, önceden GAS testi yok iken bu hastayı elinde AB olmadan yollamazdık.Hele de bu şekilde bir tonsille gelse:) Vaka EBV hastası.Vurgulamak istediğim noktalar 1.Tonsil hassasiyeti(her hastada olmamakla birlikte kontrol edilmelidir) GAS tonsillitini destekler.Oyüzden muayenede tonsillit düşündüğünüz hastalarda tonsil hassasiyeti mutlaka bakmanızı öneririm.Yüzü ekşir zaten hastanın veya eşik düzeyine göre “ağrıdığını” belli eder.Lap var ve muayenede hassas değil ise EBV lehinedir.2-Bunu yoğunlukta çok kontrol etme olanağımız yok ve çoğu zaman ayırd etmemiz mümkün değil ama eksudatif tonsil=EBv kriptik tonsil =GAS da görünür.Eksudatif denmesi sulu yapıda gibi aklınızda kalsın(resime tekrar göz atın o gözle) 3-ASM lere dağıtılan GAs testine güvenmeli miyiz?Teste güven özgüllük açısından (%99) olarak geçmektedir.Bazen yapan kişi negatif geldiğinde “ya yapamadım” veya “test güvenirliğini” sorgulayabilir .Bizler de yaşıyoruz.Ancak hasta EBV ise ampisilin/amoksisilin başlanarak makülopapuler kaşıntılı bir döküntü ile size getirildiğinde başladığınız antibiyotiği kesmek ” hasta yakını tarafından sizin hekimliğinizin de sorgulanabilme ihtimalini arttırabilir”dikkatli olmakta fayda var 4-HSM,ebv de olabilen bir bulgu muayenenize güveniyor(güvenin ayrıca  iseniz mutlaka bakınız. 5- Komplikasyonlarını bilmekte fayda var (pnomoni,myokardit,dalak rüptürü vs ) bu hastalığı öncesinde geçirirken komplikasyonu ile size gelebilir.Anamnezde “boğazları iltihaplı idi ” yeni tedavi gördü vb durumlarda koplikasyonu ile gelir ise aklınıza EBV gelmesi “hayat kurtarabilir” .İyi çalışmalar dilerim ;daha fazla detay için bakınız;

#00072# Ebv (Enfeksiyoz Mononükleoz)

 

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu