Dr.M.Burak ÖLMEZ

#00303#Yaklaşım Olgusu-2 Distonik Reaksiyon-Akineton

OLGU:

21 yaşında, 177 cm boyunda, 65 kg ağırlığında erkek hasta, boynunda ve çenesinde ani gelişen kasılma şikâyeti ile başvurdu. Hastanın, bir gün önce bulantı, kusma ve karın ağrısı nedeniyle doktora başvurduğu ve 30 mg/gün
metoklopramid kullanmaya başlandığı öğrenildi.
Tedavinin üçüncü gününde, ilacı aldıktan yarım saat sonra, başında sağa doğru geriye çekilme, çenesinde kasılma, göz kapaklarında açılma ve göz kürelerinde yukarıya kayma olması nedeniyle başvurdu.Hasta ve yakınları çok endişeli idi.
Yapılan fizik muayenede vücut ısısı 36,80C, noninvaziv kan
basıncı 110/70 mmHg, kalp atım hızı 105 atım/dk,solunum sayısı 20/dk. olarak ölçüldü. Nörolojik muayenesinde, bilinç açık, koopere ve oryante, pupiller izokorik IR+/+, her iki göz küresi yukarı kaymış ve boyunda hiperekstansiyon mevcuttu. Diğer sistem
muayene bulguları olağandı.

A-Acil tomografiye yollarım(örn:SVO?)
B-Konversiyon olabilir,plasebo yaparım
C-Rutin tetkikleri alırım (örn:hipokalsemi?)
D-Hikaye ani+ muayene sonucu “distonik reaksiyon?” ön tanısı ile 5mg biperiden (akineton amp) İM yaparım
E-Bu nedir?ne yaparım bilmiyorum cidden ..

YANIT: D

Evet arkadaşlar görmenizi istememekle birlikte bir kez görseniz unutmayacağınız,yaşayan hastanın da ömrü boyunca unutmayacağı bir durum akut distonik rxn. Benzeri vakayı (göz bulguları ve ayrıca tortikolis olarak görmüştüm) ilk hastada ben açıkçası E şıkkında idim.Nöroloji uzmanımıza danıştım ve soğukkanlılıkla “1 amp akineton yaptır” dediğinde (norodole bağlı idi o vakamız ) iğne sonrası hastanın normale gelmesi ccidden”mucizevi” bir durumdu  Bugün bir arkadaşın vaka sorması sonrası,paylaşayım istedim.Çünkü biliyorum ki yanıtlarda belirten arkadaşlarda var,az olmayan oranda görmemiş ayrıca da duymamış arkadaşlar vardır.Bu hastada Ali Hüseyin Demirhocamızın da belirttiği üzere tetanoz?hipokalsemi?nöbet?ensefalit?menenjit?konversiyon? vb durumları yapabilecek diğer durumları da tabi ki ayırıcı tanıda düşünmeliyiz.Bu hastada bilincinin açık, koopere ve oryante olması, ateşinin olmaması, semptomların ani başlayıp ilerlememesi
nedeniyle ve ilaç anamnezinin olması dolayısı ile(tedaviden tanıya) hızlı müdahale açısından değerlendirilmeli.Bu hasta gelişi itibarıyla,kendisi ve yakınları ile birlikte geldiği durumda hızlı muayene ve aksi ön tanılar düşünülmedikçe “akut” müdahale gereksinimi olan hastadır.1 amp akineton im yapılması 30 dk civarı sürede(bazen 1 saat sürebilir) hastanın kliniği düzellir. Bu arada rutin tetkikler,ileri görüntüleme ile ilgili muayene ve klinik gözlemlenmelidir.Bu hastalar ilacı veren hekime de tepkili olabilirler (öğrendikten sonra) o yüzden böyle yanetkiler olabileceği ve öngörülemeyeceği bilgisi verilmelidir.En güzeli tedaviden çok koruyucu hekimliktir.Yani bu yanetkilerinin olma olasılığı yüksek ilaçlardan kaçınmak gerekir.Örneğin metpamid in 1/500 oranda yapma olasılğı bulunmaktadır.Orta-yoğun acillerde bir nöbette neredeyse 500 kişi olmasa da yaptırdığımız semptomatik metklorpropamid yanetkisi ve tepkisi ile karşılaşma riskine girmeyin derim .Yapalım bir BUM u azaltmakta fayda var kanımca.Bülent Kiliç hocamızın paylaşımına (8 yorum yukarıda )Ek bilgi
Metpamid: Metoklopramid, santral ve periferik etkili bir antiemetiktir. Gastrointestinal sistem motilitesini artırmakta ve mide boşalmasını hızlandırmaktadır. Ayrıca kan beyin engelini aşarak ekstrapiramidal sisteme ait hareket bozuklukları gibi yan etkiler oluşturabilmektedir .Metoklopramid ile tedavi edilenlerin %0.5-1’inde akut distonik reaksiyonlar gelişirken bu oran çocuk ve yaşlılarda %25’e kadar artmaktadır. Akut distonik reaksiyonlar, lokal hipertoni, akut diskinezi, okülogrik kriz, tortikolis, dizartri, trismus, nöroleptik malign sendrom, blefarospazm ve parkinsonizm şeklinde karşımıza çıkabilmektedir.Akut distoni sıklıkla metoklopramid tedavisinin ilk üç gününde, özellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde ortaya çıkabilmektedir. İlaca bağlı bu yan etki, doza bağlı veya idiosenkrozik olabilmektedir. Bu yüzden tedavi dozlarında bile akut distoniye rastlanabilmektedir (5,9). Hastamızda akut distonik reaksiyon, metoklopramidin tedavi dozunda kullanımı sırasında gelişmiştir.Akut distoni semptomlarının süresi, ilacın yarılanma ömrü
ile orantılıdır. Metoklopramidin yarılanma ömrü 4-6 saattir. Antikolinerjik ilaçların uygulanması ile semptomlar hızlıca düzelmektedir. Bu uygulama hem tanı koymamızı hem de tedavi etmemizi sağlar.Akut distoni, ensefalit, menenjit, konversiyon, hipokalsemi, nöbet ve tetanoz gibi hastalıklarla karışabilmektedir. olgunun tamamı için:https://www.facebook.com/groups/465608677131832/permalink/503778329981533/

 

 

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu