Olgu SunumlarıPratik BilgilerRadyoloji Olgu Sunumları

#00176# Radyoloji Hatırlatma Serisi

RADYOLOJİ HATIRLATMA SORUSU -1 
Aşağıdakilerden hangisi pnömomediastinumun akciğer grafisindeki bulgularından bir tanesidir?

A.Diafragma devamlılığı işareti
B.Çift diafragma işareti
C.Derin sulcus işareti
D.Subdiagrafmatik hava
E.Diafragma konturlarının silinmesi

YANIT-1: A Diyafragma devamlılığı işareti

RADYOLOJİ HATIRLATMA SORUSU -2 
İki resim arasındaki farklı nokta nedir?

YANIT-2: resimde sağ psoas kasında silinme(2.resimde) görünümü idi. (retroperitoneal alan ve organlar ile ilgili patolojilerde böbrek hastalıkları(hidronefroz,pyelonefrit vs),abdominal aort anvrizma vs ) direkt grafide silinme olur dikkat çekilecek patoloji buydu.Altta anatomi açısından hatırlayalım.

RADYOLOJİ HATIRLATMA SORUSU -3
Klinik : 50 yaşlarında kadın hasta aralıklı bel ağrısı şikayeti ile geldi.Çekilen yan lumbosakral grafisi bu şekilde.Ön Tanınız/tanınız?

YANIT-3: spondilolistezis  ,acilde tanısı konulacak bir hastalık çok değil ancak grafisini görür iseniz aklınızda olsun 

http://www.drdenizdogan.com/2012/07/spondilolizis-ve-spondilolistezis.html

RADYOLOJİ HATIRLATMA SORUSU -4 SİLÜET BELİRTİSİ
Lezyon-infiltrasyon; sağ orta lobda mı?alt lobda mı?

YANIT-4: Lezyon kalp kontürünü silindiği için sağ orta lobda.

SİLÜET BELİRTİSİ: Aynı düzlemdeki 2 yumuşak doku dansitesi birbirinin izini siler -Kalbin kontürü sağda silindi ise lezyonun orta lobda olduğunu düşündürür.Diaframın kontürü silindi ise alt lobda olduğunu düşündürür.Solda kalp kontürü silindi ise lingulada olma ihtimali düşünülmeli..-En güzeli lateral grafi alınarak lokalizasyon daha net ortaya konulabilir.İyi çalışmalar Altta aynı hastanın lateral grafisi..

RADYOLOJİ HATIRLATMA SORUSU -5 YABANCI CİSİM ASPİRASYON
Aspire edilen taraf SAĞ mı Sol mu?

YANIT-5: Sağda hava hapsine bağlı havalanma artışı,interkostal genişleme bulunmakta.Ek bilgi hava hapsi ekspiryum grafisinde daha belirgin görülebilir.

#00140#Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu

RADYOLOJİ HATIRLATMA SORUSU-6

Hangi tarafta kolon nedenli ileus durumu mevcut?
YANIT-6: Her iki grafide de hava sıvı seviyeleri mevcut.İlk grafide patolojinin ince bağırsak orjinli,2.grafide ise kalın bağırsak orjinli (konum ve miktar açısından düşündürür)
RADYOLOJİ HATIRLATMA SORUSU-7
Böbrek taşı şüphesinde kalkül üreterde ise usgde indirekt bulgular önemli olmakta(usgnin üreterde taşı saptaması zordur),örneğin o taraftaki böbrekte hidronefroz gibi,böbrek taşı düşürme öyküsü olan bu hastada kalkülün alt kesitlere gelmeden hangi tarafta olduğu düşünülür bu kesite bakılınca?
YANIT-7: Sol tarafta olduğu düşünülür sol böbreğin korteksinde belirginleşme(kontrastta farkedilmeyebilir) toplayıcı sisteminde dilatasyon mevcut.Muhtemelen sol böbrek orjinli alt kesitlere gidelim.Bu kesitte sol üreterin orta kısmında kalkül görülüyor dostlar.Bazen kesit boyutundan küçük taşlar tomo kesitinde görülmeyebilir, zaten küçük boyutlu olacağından çok da klinik zorluk çıkarma durumu olmayabilir.Periferinde kolleksiyon oluşturursa indirekt bulgular yol gösterebilir. 
RADYOLOJİ HATIRLATMA SORUSU-8
Hangi grafi ayakta çekilmiştir?Nerden anlarız?
YANIT-8:  Mide gazı ayakta çekilen grafide görünür o yüzden cevap mide gazının farkedildiği 2.grafidedir.
RADYOLOJİ HATIRLATMA SORUSU-9
Bir patolojiye yönelik tipik bir görüntü?Hangi patoloji olabilir?
YANIT-9: Çekal volvulus (cenin benzeri görünüm)

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu