Acil ServisDoktor GözündenDr.Enes GÜLERDuyurularKardiyoloji Olgu SunumlarıOlgu SunumlarıSerbest Paylaşımlar

#00172# ICEBERG(EKG)’İN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ!

 

*55 yaşında erkek hasta gece saat 3 civarında sol kolda uyuşma,göğüs ve sırtta olan ağrı şikayetleri ile ilçe devlet hastanesine başvuruyor.

*Orada çekilen ilk EKG sinin sinüs ritminde olduğu ancak 10 dk sonra kendisini iyi hissetmeyen hastaya çekilen 2nci EKG’de nabzın 40 olduğu fark ediliyor ve 1 mg atropin yapılarak 3ncü basamak Acil servise hasta sevk edilmek isteniyor.

*3ncü basamak Acil servise kabul edilen hasta geldiğinde aktif şikayetlerinin gerilediğini ancak sırt ağrısının ön plana çıktığını ve onu rahatsız ettiğini belirtiyor.Nabız 80 lerde,bradikardi ortadan kalkmış,vitalleri stabil seyirli.

*Hastanın özgeçmişinde bilinen hiçbir hastalığı yok!

 *Hastanın ilk çekilen EKG’sinde V1-V2-V3 derivasyonlarında horizontal ST Depresyonu ve V1-V2-V3 de T dalgalarının bitiş kısımlarının yukarı dönük olduğu fark ediliyor. 
(EKG görüntüleri aşağıda paylaşılmıştır.)

 

 

*Hastanın posterior MI olabileceği düşünülerek hastaya posterior EKG çekiliyor.

*Posterior EKG’de V7-V8-V9’da Q dalga formasyonu ile birlikte belirgin ST elevasyonu dikkat çekiyor.
(EKG görüntüleri aşağıda paylaşılmıştır.)

 

 

*Hastanın Acil Koroner reperfüzyon ihtiyacı olması nedeniyle hasta Acil serviste 300 mg Aspirin ve 5000 Ünite Heparin yapılarak Kardiyoloji doktoru ile görüşülüyor ve acilen reperfüzyon yapılmak üzere Koroner Yoğun Bakıma yatırılıyor.

TÜYOLAR!

1)Tipik göğüs ağrısıyla başvuran hastalar monitorize takip edilmelidir!

2)Daha önceden Koroner Arter Hastalığı olmayan ve tipik göğüs ağrısıyla başvuran orta-ileri yaş hastaların MI olma ihtimali daha yüksektir.Dikkatli olmakta fayda var.

3)Tipik göğüs ağrısıyla başvuran hastalarda seri EKG takipleri çok önemlidir!! 15 dk ara ile EKG çekimleri yaparak değişiklikleri iyi analiz etmek ve alarme olmakta fayda var.

4)Posterior MI oldukça nadirdir (infarktların %3-11’i). Dolayısıyla hastaların posterior MI da olabileceği asla unutulmamalıdır!

5)İzole posterior infarkt bir acil koroner reperfüzyon endikasyonudur.Çok hızlı mortal seyredebilir.

6)İnferior veya lateral STEMI’si olan hastalarda posterior MI açısından da tetikte olunmalı ve posterior EKG çekilmelidir.Posterior MI lar standart 12 derivasyonlu EKG lerde görülmez.

7)Hastanın bu ve benzeri önemli sonuçları tespit edildiğinde Acil serviste saatin,zamanın düşünülmeden acilen ilgili konsultan hekimle veya üst basamak Acil servisle iletişime geçilmesi gerekir.

8)Bu ve benzeri hastalarda asla kan tetiklerinin sonuçlarını beklemeyiniz.

***POSTERIOR INFARKT TANISI için***

Posterior miyokard direkt olarak 12 derivasyonlu EKG’de görüntülenemediğinden, STEMI’nin resiprokal değişiklikleri V1-3 anteroseptal derivasyonlarında görülmektedir.

Posterior MI V1-3’te aşağıdaki değişiklikler aracılığı ile desteklenmektedir:

-Horizontal ST depresyonu.
-Uzun, geniş R dalgaları (> 30 ms).
-Yukarı dönük T dalgaları.
-V2’de dominant R dalgası (R/S oranı > 1).

İskemik semptomlarla başvuran hastalarda, anteroseptal derivasyonlarda (V1-3) horizontal ST depresyonu posterior MI şüphesini arttırmalıdır.

Enes Güler

Gezmeyi seven,müzik,basketbol,yüzme ve adreanlinle iç içe olan,eşine ve işine aşık,acile gönül vermiş bir acilsever
Başa dön tuşu