Acil ServisDoktor GözündenDr.Enes GÜLERDuyurularPratik BilgilerSerbest PaylaşımlarTravma NotlarıTravmatik Olgu Sunumları

#00157# 8 YÖNTEMLE OMUZ REDÜKSİYONU

***1.FLEKSİYON-ADDÜKSİYON-DIŞ ROTASYON YÖNTEMİ:

Hasta supin pozisyonda yatırılır. Etkilenen kol dirsekten 90 derece fleksiyona alınır. Kola 20 derece fleksiyon verilir. Bir elle dirsek,diğer elle el bileği sabitlenir ve pasif adduksiyon-dış rotasyona zorlanır. Redüksiyon sağlandıktan sonra kol iç rotasyon alınarak immobilize edilir. Omuz çıkığı redüksiyonu için basit, travmatik olmayan, etkin ve tek uygulayıcının yeterli olduğu bir yöntemdir ve pratik ve öğrenme eğrisinin düşük olması nedeni ile ortopedi asistanları ve acil servis hekimleri tarafından da kolaylıkla kullanılabilir.Başarı oranı % 80 – 90 dır.

 

***2. KOCHER TEKNİĞİ:

Hasta oturur pozisyonda yatırılır. Tek doktor tarafından uygulanabilir bir tekniktir. Glenoid anterior kenarı payanda olarak kullanılarak redüksiyonun elde edildiği tekniktir. YENİ KIRIK RİSKİNİ ARTIRIR,ÖNERİLEN TEKNİK DEĞİLDİR!!! Başarı oranı % 72 -100 dür.

Ayrıntılı olarak izlemek isteyenler için link:   https://www.youtube.com/watch?v=RpPdYLzDKxs

 

***3.MODİFİYE HİPOKRAT TEKNİĞİ:

2 kişi tarafından hasta supin pozisyonda yatarken uygulanır. Hastanın koltuk altına geçirilen bir yatak örtüsü ile hastanın toraksı bir kişi tarafından kounter traksiyona alınır. Redüksiyonu uygulayacak kişi ise kola longitudinal traksiyon hafifçe abduksiyona alınır. Traksiyon esnasında iç ve dış rotasyon hareketleri tekrarlanır. % 86 başarı oranına sahiptir.

 

Ayrıntılı olarak izlemek isteyenler için link:  https://www.youtube.com/watch?v=cvCHi7pzNSs

 

***4. STİMSON TEKNİĞİ:

Hasta prone pozisyonda yatarken çıkık tarafın masanın kenarında sarkmasına izin verilir. Nazik traksiyon ile veya el bileğine 5 kg yük asılması sureti ile 15-20 dk içerisinde redüksiyonun gerçekleşmesi beklenir. Başarı %92-96 dır.

Ayrıntılı olarak izlemek isteyenler için link : https://www.youtube.com/watch?v=oqmATxdvV60  

 

***5. MİLCH TEKNİĞİ:

Hasta supin pozisyonda yatarken abdüksiyonda ve dış rotasyondaki omuzun aksiller bölgesinden humerus başının el yordamı ile yerine itilmesi sureti ile sağlanan redüksiyon tekniğidir. Longitudinal traksiyon ve eksternal rotasyon uygulanır. Başarı % 70 – 90 dır.

 

 

Ayrıntılı olarak izlemek isteyenler için link: https://www.youtube.com/watch?v=pDVn802J3o0

 

***6.SNOWBİRD TEKNİĞİ:

Hasta sandalyeye ters yönde oturur pozisyondadır. Etkilenen kolun aksiller bölgesine sandalyenin sırt kısmı yerleştirilir. Hasta dik otururken cerrah aşağı yönde traksiyon uygular. Başarı % 97 olarak bildirilmiştir.

Ayrıntılı olarak izlemek isteyenler için link: https://www.youtube.com/watch?v=FqiRLBYZjKo 

 

***7)Skapular manipulasyon:

Hızlı,kolay ve hasta tarafından iyi tolere edilir

Başarı oranı %80-100 arasında ve premedikasyon genellikle

gereksizdir.

Scapula rotasyonuna izin verip humeral başın glenoid içine

girmesine olanak sağlıyor.

 

Ayrıntılı olarak izlemek isteyenler için link : https://www.youtube.com/watch?v=Cig7XRH8cZs

 

***8)Cunningham tekniği:

Klinisyen hastanın önüne oturur ve hasta elini klinisyenin omzuna koyar

Kilinisyen bir eli ile biceps,trapezius ve deltoid masajı yapar.

 

 

Ayrıntılı olarak izlemek isteyenler için link: https://www.youtube.com/watch?v=kYYI1fN3gRU

 

TEDAVİ

-Redüksiyon sonrasında 7-10 günlük omuz-kol askısı uygulamasını takiben kas kuvvetlendirme egzersizleri önerilir. Kapalı redükte edilemeyen çıkıklar için açık redüksiyon yapılmalıdır!!! Rekürren dislokasyonlar en sık karşılaşılan komplikasyondur. 20 yaş civarı hastalarda rekürrens oranı %80-90 iken yaş ilerledikçe risk azalır. Rekürren çıkıkların çoğu ilk 2 yılda olur ve neden olan instabilitenin tedavisi cerrahidir.

 

 

 

Kaynaklar: 

Access-emergency medicine,Tintinalli 8th,Google görseller,Med-access görseler

Enes Güler

Gezmeyi seven,müzik,basketbol,yüzme ve adreanlinle iç içe olan,eşine ve işine aşık,acile gönül vermiş bir acilsever
Başa dön tuşu