Doktor GözündenDr.M.Burak ÖLMEZSerbest Paylaşımlar

#00155#Laboratuar Testleri-2 AMİLAZ

  • Klinik olarak en sık pankreatit ve tükrük bezi iltihabı olasılıklarını araştırmak için kullanılır.
  • Akut pankreatit vakalarında %80 inde ilk 24 saat içinde serum amilaz seviyesi yüksek bulunur.
  • Akut pankreatit belirtilerinin başlamasından 5-8 saat sonrasında serumda seviyeleri artmaya başlar. Maximum seviyeye 12-72 saat sonrasında ulaşır.
  • Aktivite yükseklik derecesi pankreas tutulum seviyesi ile ilişkili olmadığı kabul edilmekle birlikte,değer ne kadar yüksekse pankreatit bulunma olasılığı o kadar yüksek olduğu düşünülür.
  • Akut pankreatitin yoğun alkol kullananlarda daha sık görülmesine karşın,serum amilaz seviyesi alkolle ilişkili olmayan pankreatitde daha yüksek bulunur.
  • Hiperparatiroidizm de hiperkalsemiye bağlı ve hipertrigliseridemide önemli pankreatit nedenlerinden olduğu unutulmamalı
  • Amilaz böbreklerden atılan bir enzim olduğundan KBY hastalarında serum amilaz düzeyleri normalin 2 katına kadar yükselebilir.
  • Akut pankreatitte yükselmiş amilaz düzeyleri genellikle lipaz konsantrasyonlarıyla paralellik göstermesine rağmen lipaz düzeylerinin yükselmesi kan amilaz düzeylerine göre biraz daha uzun zaman alabilmekte ve düzeyler daha uzun süre yüksek değerlerde kalmaktadır.

 

KAYNAKLAR : 

1-TIKLAYINIZ

2- TIKLAYINIZ

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu