Güncel Başlıklar
Ana Sayfa / Serbest Paylaşımlar / Doktor Gözünden / #00139#AYIRICI TANI SERİSİ-1 HİPERPOTASEMİ

#00139#AYIRICI TANI SERİSİ-1 HİPERPOTASEMİ

AYIRICI TANI SERİSİ-1 HİPERPOTASEMİ
Evet arkadaşlar hastaya tanı koymada anamnez-fizik muayene-Laboratuar sonrası öntanılarımız arasına almamız gereken durumları hatırlatma amaçlı (ilgi olur ise devamı gelecek) konu konu paylaşmak istedim.Yoğun acillerde anamnez kısmı bazen hızlı geçilmek zorunda kalınabiliyor.Elimizde laboratuar sonuçları ile bazen geriye sarmak durumunda kalabiliyoruz.İlk konumuz hiperpotasemi; şimdi anamnez ve fizik muayenenin önemini daha iyi kavrayacağız beraber,hastanın anamnezinde kullandığı ilaçların bir neden olduğunu göreceksiniz (örneğin: beta bloker ,digital toksikasyon,ACE,NSAİİ,spironolakton gibi) gibi.Bazen diğer lab parametreleri ile kliniğe eklenen durumlar (Üre/Kre yüksekliği, ABY-KBY hastalığında olduğu gibi).Bazen de hastanın kliniğini açıklayacak bir şey bulamayıp sadece potasyum ve yanında LDH yüksekliği bize acaba hemoliz mi? diye tekrar etmeyi düşündürmeli gibi.Gördüğünüz üzere sadece lab sonucu ile hastaya tanı koymak zor.Hastanın anamnezi(bilinen hastalıklar (kby),kullandığı ilaçlar vb),dikkatli fizik muayene ve sonrasında laboratuvar sonrası ayırıcı tanıdaki hastalıklardan bir kısmı öne çıkacaktır..
 
1)Psödohiperkalemi
-Turnike kullanımı
-Hemoliz(in vitro)
-Lökositoz(>100.000/mm3)
-Trombositoz (>500.000/mm3)
 
2)Hücre içinden hücre dışına çıkış
-Asidoz
-Ağır egzersiz
-Beta bloker ajan
-İnsülin yetersizliği
-Digital entoksikasyonu
-Hiperkalemik periyodik paralizi
-Süksinilkolin
 
3) K yüklenmesi(özellikle böbrek yetersizliği)
-K ürünleri
-K zengin gıdalar
-K içeren tuzlar
-İntravenöz K
-K içeren ilaçlar (örn:potasyum penisilin)
-Zamanı geçmiş kan transfüzyonu
-Hemoliz
-Gastrointestinal kanama
-Tümör lizis (özellikle lösemi,lenfoma ve miyelom)
-Rabdomyoliz veya ezilme hasarı
-Aşırı doku nekrozu veya katabolizma
 
4) Azalmış K atılımı
-Böbrek yetmezliği(akut-kronik)
*İlaçlar
-K tutucu diüretikler(spironolakton,triamteren,amilorid)
-Beta blokerler
-NSAİİ
-ACE inh
-Trimetoprim
-Pentamidin
-Aldosteron eksikliği(renal tübüler asidoz,tip 4)
-Lupus eritematozus
-Orak hücre hastalığı
-Obstruktif Üropati
-Renal transplantasyon
-Konjenital

Hakkında Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..

Buna Da Göz Atın

#00393#İNTOKS-SUİCİD-ER

İNTOKS-SUİCİD Bazen ilk müdahale yanında alınan maddenin erken öğrenilmesi hızlı tedaviye yardımcı olur.İntokslarda mutlaka alınan …

#00392#SARI SERON UNİVERSAL BİR ANTİTEDİR

İngilizce banana bag olarak tarifleniyormuş, bizimkinden farklı ek içerikleride var (folik asit, magnezyum , multivitamin …

#00391#Mandibula Fraktür Kontrol Püf

Propedotik muayene için kullanılabilir,fraktüre bağlı periost hassasiyeti kontrol ediliyor.Muayenede destekleyen bulgu var ise veya ekartasyon …

Bu Uygulama Hayat Kurtaracak!

Hekimler Arası Tıbbi İletişim Platformu: HippocrApp

Hekimler arasında konsültasyon ve iletişimi sağlamak amacıyla ios, web, android ortamlarında geliştirilen, tıp ve diş hekimliği sektöründe hizmet veren tüm hekimlerin tıbbi iletişim sorunlarına çözüm olacağı öngörülen bir platform olarak hazırlanan HippocrApp ile ilgili Op.Dr.Fahri Yılmaz ile gerçekleştirmiş olduğumuz röportajı İçin TIKLAYIN