Doktor GözündenDr.M.Burak ÖLMEZDuyurularSerbest Paylaşımlar

#00136#ACİL SERVİSTE HİPERTANSİYON

ACİL SERVİSTE HİPERTANSİYON

Hipertansiyon ülkemizde ve dünyada en sık görülen kronik hastalıklardandır
• Ülkemizde HT insidansı %31.8 dir
• Hipertansif hastaların yaklaşık %1-2 yaşamlarının bir döneminde HT acil tablosu ile hastanelere başvurmaktadır.

HİPERTANSİF KRİZ

Ciddi kan basıncı yüksekliği (genellikle >180/110) ile birlikte,akut,hızlı ve ilerleyici uç organ hasarı veya hasar tehdidinin oluşturduğu klinik sendromdur.

1-ACİL DURUM(“Emergency”)                                           
Akut gelişen (>180/120)hedef organ hasarının eşlik ettiği kan basıncı yüksekliği

2-İVEDİ DURUM(“Urgency”)

Akut gelişen hedef organ hasarının eşlik etmediği kan basıncı yüksekliği

HİPERTANSİF ACİL TABLOLAR

Hipertansif ensefalopati
Hipertansif sol ventrikül yetersizliği
Hipertansiyon ile birlikte miyokard infarktüsü
Hipertansiyon ile birlikte stabil olmayan angina pektoris
Hipertansiyon ve aort disseksiyonu
Subaraknoid kanama veya serebrovasküler aksedan ile birlikte ciddi hipertansiyon
Feokromositomada hipertansif kriz
İlaçlar (amfetamin, LSD, kokain veya “ecstasy”)
Perioperatif hipertansiyon
Ciddi preeklampsi veya eklampsi

 

HİPERTANSİF URGENCY

Evre II HT hastada
• baş ağrısı
• nefes darlığı
• epistaksis
• ciddi anksiyete olması
**Hastaların çoğu tedaviye uyumsuz veya yetersiz tedavi almakta

• Akselere ‐ malign HT
• Posttransplant şiddetli HT
• İlaca bağlı HT
• Geniş vücut yanıkları
• Antihipertansiflerin ani kesilmesi ile rebound HT

** End organ hasarı örnekleri :
Serebral infarkt
İntraserebral kanama veya SAK
HT ensefalopati
Akut AC ödemi
Akut KKY
AMI, ASAP
Eklampsi
Aort diseksiyonu

KAN BASINCI YÜKSEKLİĞİYLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM

ANAMNEZ

FİZİK MUAYENE

 Kan Basıncı Ölçümü: Her iki koldan, oturtarak ve ayakta
 Kalp/Akciğer Muayenesi: Kalp yetersizliği bulguları
 Nörolojik Muayene: Bilinç durumu, görme alanı vb.
 Gözdibi Muayenesi: Yeni hemoraji‐eksuda, papilla ödemi
 Gebelik

LABORATUAR

Tam Kan Sayımı
Tam İdrar Tahlili
Üre, Kreatinin, Elektrolitler
EKG
PA Akciğer Grafisi

TEDAVİ

İlk hedef: 1-2 saatte ortalama arteriyel basınç %25’den daha aşağı inmeyecek şekilde düşürülmeli
Hızlı düzeltme serebral, renal, kardiyak iskemi, infarktlara yol açar !!

ÖRNEK
Kan basıncı: 280/160 mm Hg (OAB: 200 mm Hg)
İlk hedef OAB: 150 mm Hg (200/125 mm Hg)

**Hasta stabil ise, daha sonraki 2-6 saat içinde kan basıncı 160/100-110 mm Hg düzeyine indirilmeli.
**Sonraki 24-48 saatte kan basıncı normal değerlere düşürülebilir

HT acillerde kullanılan antihipertansif ilaçlar

Hipertansif Acil Tabloların Tedavisinde Kullanılan Parenteral İlaçlar

SONUÇLAR

  • Hipertansif acil, akut hedef organ hasarının olmasıdır sayısal bir kan basıncı değeri değildir
  • Kan basıncını düşürürken hastaya göre yarar- zarar oranı gözetilmeli
  • İskemik olaylarda hızlı kan basıncı düşüşü ile organ perfüzyonu daha da bozulmamalı
  • Hedef organ tutulumuna göre uygun antihipertansifler  verilmeli
  • Tüm HT hastaların uzun dönem kontrolü- risk durumlarının değerlendirmesi yapılmalıdır

SUNUMUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu