Doktor GözündenDr.M.Burak ÖLMEZSerbest Paylaşımlar

#00135#Pediatrik Akciğer Enfeksiyonlarında Radyoloji

PEDİATRİK AKCİĞER ENFEKSİYONLARINDA RADYOLOJİ-Püf Noktalar

Düzenleyici Notu(DN):

Biraz patofizyolojiden bahsedelim; viral enfeksiyonlar genellikle akciğerin trakeobronşial ağacını tutarak((bronşit-bronşiolit) yaparlar.(Alveole affinite az gibi düşünelim),bulgular balgam,öksürük ön planda olur.Çocuklarda bronşiollerin hassasiyeti kaynaklı hava hapsi (giren havanın bronşiol kasılmasına bağlı çıkamaması, elastikiyetinden)grafide havalanma artışı,kostalarda buna bağlı olarak aralıkların artması,yere paralelleşmesi görülebilir.Grafide ayrıca perihiler kirlenme(infiltratif görünüm) olarak görülebilir)bronşların hassasiyeti ve mukus tıkaçları ile atelektazik alanlar görülebilir ve bakteriyel super enfeksiyonlar görülebilir.Klinik değerlendirme önemlidir.
Bakteriyel enfeksiyonlar da ise bakterilerin affinitesi ve patoloji oluşturduğu yer alveollerdir.Alttaki resim örneği gibi dolan alveol ve rölatif boş ve hava dolu bronşioller “hava bronkogramları” görülür.Görüntü tutulan lob veya loblar ile belirginleşebilir.Klinikte ateş,titreme gürültülü bir tablo gibi akılda kalabilir.Bronşlarda mukus üretimi yaptı ise balgam da eklenir.Tabi ki sadece görüntüye göre etken belirlenemez ancak bu noktalarda tanı açısından önemli püf noktalardır.

GİRİŞ
-Solunum yolu enfeksiyonları çocuklarda en sık başvuru nedenlerindendir.
-En sık şikayet Öksürük ve ateştir.
-Hastalığın ciddiyeti radyolojik bulgularla herzaman uyumlu olmayabilir.
-Klinik bulgular radyolojik bulgulardan önce ortaya çıkar ve radyolojik iyileşme klinik iyileşmenin ardından gelir.
– Radyolojik görünüme bakarak etkeni belirlemek zordur.Bazı pnomonilerde ayırdedici özellikler olabilir

YAŞ:
-Yenidoğan dönemi bakteriyel enfeksiyonlar
-4ay-5 yaş: etken viruslar
->5 yaş sonrası yine ensık viruslar ancak mikoplazma da sonrasında etkenler arasında.
-bakteriyel,tbs,parazit,mantar ayırıcı tanıda düşünmeli

AKCİĞER GRAFİSİ AMAÇ: 
-Akciğer grafisinde görüntüye yol açan fizyopatolojiyi anlamak
-Enfeksiyonların temel değerledirmesini yapmak

VİRAL ENFEKSİYONLAR ÖZELLİKLERİ:
-Temel olarak trakeobronşial ağacı tutarlar (bronşit,bronşiolit)
-Bronşial-peribronşial doku inflamasyonu
Bronşial duvar kalınlaşması (cuffing) ve parahiler peribronşial infiltrasyonlar
Havalanma fazlalığı
Lineer atelektaziler
-İnterstisyel tutulum(retikülonodüler infiltrasyonlar)
-Psodokonsalidasyon(interstisyel inflamatuar ödem /atelektaziler) (SANTRAL/BİLATERAL/SİMETRİK)

MİKOPLAZMA ENFEKSİYONU:
-Okul çağı çocuklarında
-Mevsimsel (sonbahar-kış)
-Özellikle alt loblarda
-Başlangıçta retiküler tipte interstisyel infiltrasyonlar
-Hastalığın ilerlemesi ile dağınık yama şeklinde konsolidasyonlar,hiler LAP ve plevral effüzyon

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR
Alveoler tutulum
-Konsalidasyonlar(lobar/bronkopnomoni)
-Yuvarlak olabilir
Hava bronkogramları
-Volüm kaybı yok
-plevral effüzyon/ampiyem
-pnömatosel/nekroz/abse

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu