Acil ServisRadyoloji Olgu Sunumları

#00094# Hergün Acile Gelebilecek Radyolojik Olgular

OLGU-1: Klinik: 37 yaş kadın hasta.Göğüs ağrısı ve nefes darlığı

CEVAP-1:Pulmoner emboli

 

OLGU-2: Klinik: Yirmidokuz yaşında erkek hasta. Basketbol oynarken bileğinden “pap” sesi gelmesiyle başlayan ağrı.

CEVAP-2:Aşil tendon rüptürü

 

OLGU-3: Klinik:34 yaşında erkek hasta. Baş ağrısı. Hipertansiyon. Alt-üst ekstremitelerde arteriyel kan basıncı farkı.

CEVAP-3: Aort koarktasyonu

OLGU-4: Klinik:67 yaşında erkek, sağ kulak ağrısı.Dört tane bulgu var. En ciddi olanı?

CEVAP-4:Yanıt:Nazofarinks karsinomu; östaki disfonksiyonu yaratmış, seröz otit gelişmiş… Sinüzit ve retansiyon kisti daha az önemli bulgular.
**Yaşlıda otit varsa nazofarinkse bakmak gerekir!

OLGU-5: Klinik:Nefes darlığı ile gelen hasta Pa grafi

CEVAP-5: PNÖMOTORAKS

OLGU-6: Klinik: Akut batın

CEVAP-6:  Diafragma altında serbest hava. En sık nedeni intestinal perforasyon **Diafragma altında serbest hava PA akciğer grafisinde batın grafilerinden daha iyi gözükür. Toraks patolojilerini de görmüş olursunuz (bazen batın içi patolojiye eşlik edebilir, ya da akut batın tablosunu taklit edebilirler). Bu yüzden akut batınla gelen her hastaya (mümkünse) akciğer grafisi çekilmesi gerekir.

OLGU-7: Klinik: Uluslararası uçuşta bilinç kaybı yaşayan 22 yaşında erkek yolcu

CEVAP-7:  İntestinal sistemde prezervatiflere sarılı kokain paketleri (body packer)

OLGU-8: Klinik: 67 yaşında kadın hasta. Bir yıl önce serviks tm nedeniyle operasyon. RT/KT. Akut Nefes darlığı.

CEVAP-8: Pulmoner emboli (tromboemboli)
*Kalın beyaz oklar trombüsleri gösteriyor. Trombüsler kontrastlı BT incelemede pulmoner arterler ve dallarında boyanmayan alanlar (dolum defektleri) olarak görülür.
*Pulmoner emboli ekstremite derin venlerinde, ya da pelvik venlerde oluşan trombüslerin vena kava inferior ile sağ kalbe, oradan da pulmoner arter dallarına ulaşması ile oluşur. En iyi tanı yöntemi kontrastlı çok kesitli BT.
*Embolizm eğilimi yaratan durumlardan bazıları (liste çok uzun):
Peripartum evre – Oral kontraseptif kullanımı – Uzun süreli immobilizasyon (economy class syndrome, uzun uçuşlarda) – Malignite – Pelvik cerrahi – Büyük kemik kırıkları (yağ embolisi) – Hiperkoagulabilite oluşturan hematolojik bozukluklar

OLGU-9: Klinik: 10 yaşında erkek hasta. Ani bilinç kaybı.

CEVAP-9: AVM+KANAMA

OLGU-10: Klinik: 34 yaşında erkek hasta. Sol ayak medialinde ağrı(bir süre önce koşuya başlamış).

CEVAP-10: 1.Metatarsta stress kırığı

OLGU-11: Klinik: 53 yaşında bayan hasta. Karın ağrısı

CEVAP-11: Psikiyatrik sorunları olan hastalarda ortaya çıkan intestinal semptomların altında şaşırtıcı nedenler bulunabilir.

OLGU-12: Klinik: 26 yaşında erkek hasta. Bel ağrısı

CEVAP-12: Ankilozan Spondilit

OLGU-13:  İki günlük yenidoğan kız hasta. İlk beslenmeden sonra şiddetli safralı kusma

CEVAP-13: Doudenal Atrezi

OLGU-14: 61 yaşında erkek. Ani-şiddetli göğüs ağrısı.

CEVAP-14: Aort disseksiyonu

OLGU-15: 68 yaşında diabetik erkek. Karın ağrısı ve kusma.

YANIT-15: Amfizematöz Sistit

OLGU-16:  Beş aylık erkek bebek. Kolik tarzında karın ağrısı ve kusma.

YANIT-16: İNVAJİNASYON-İNTUSSUCEPTİON 

 

OLGU-17: 11 yaş erkek hasta.Araç dışı trafik kazası.

 

YANIT-17: EPİDURAL KANAMA 

OLGU-18: Klinik: Elli dokuz yaşında alkol bağımlısı erkek hasta. Karın ağrısı

YANIT-17: PANKREATİT

OLGU-19:Elli altı yaşında erkek hasta. Nefes darlığı.

YANIT-17:KOAH

 

OLGU-20:Lenfoma tedavisi gören 36 yaşında nötropenik ateşli hasta

YANIT-20:Aspergilloma

 

OLGU-21: Yetmiş yaşında erkek hasta. Sol alt kadran ağrısı. Kabızlık

YANIT-21: DİVERTİKÜLİT

 

OLGU-22: 24 yaşında erkek hasta. Öksürük ve nefes darlığı.

YANIT-22: TERATOM

OLGU-23:  34 yaşında erkek hasta. Baş ağrısı. Hipertansiyon. Alt-üst ekstremitelerde arteriyel kan basıncı farkı.

YANIT-23:Aort Koarktasyonu

OLGU-24: Yirmisekiz yaşında erkek hasta. Epileptik nöbet. Uzun süredir sol kulak akıntısı. Son bir haftadır ateş ve şiddetli baş ağrısı

YANIT-24: Otite Bağlı Beyin Absesi

OLGU-25: Üç yaşında erkek hasta. Ateş. Göbekten pürülan akıntı

 

YANIT-25: Urakus absesi

OLGU-26: Seksensekiz yaşında, atrial fibrilasyonu olan kadın hasta. Ani başlayan şiddetli karın ağrısı, kusma ve diare

YANIT-26: Akut İntestinal İskemi(superior mezenter arter embolisi)

OLGU-27:Kırk sekiz yaşında kadın hasta. Ani başlayan şiddetli karın ağrısı

YANIT-27: AKUT NEKROTİZAN PANKREATİT

OLGU-28: 56 yaş kadın hasta.Eşinin ölümünden 4 gün sonra gelişen göğüs ağrısı ve nefes darlığı.EKG’de anteriorda ST yüksekliği.

YANIT-28:Kırık Kalp Sendromu(Takotsubo kardiyomypatisi)

OLGU-29: Festival için geldiği İstanbul’da ateş, öksürük ve solunum yetmezliği ile hastaneye yatırılan Güney Amerika’lı film yönetmeni 

YANIT-29:Viral pnömoni (influenza pnömonisi)

OLGU-30:  Bir günlük yenidoğan. Solunum güçlüğü.

YANIT-30:Konjenital diafragma hernisi (Bochdalek tipi)

 

 

 

OLGU-31:  Ellialtı yaşında kadın hasta. Baş ağrısı.

YANIT-31: Meninjioma

 

OLGU-32: Yetmiş sekiz yaşında, kronik kabızlığı olan erkek hasta. Üç gündür şiddetli karın ağrısı ve kusma

YANIT-32: Sigmoid Volvulus

 

OLGU-33: Elliyedi yaşında diyabetik erkek hasta. Sol alt ekstremitede ağrı ve şişlik. Ateş.

YANIT-33: Gazlı gangren (nekrotizan myozit)

 

OLGU-34: Otuz yaşında kadın hasta. Yanıcı tarzda göğüs ağrısı

YANIT-34:  Sliding tip diafragma (hiatus) hernisi

OLGU-35: Otuz yaşında kadın hasta. Sağ kolun mediali ve elin 4-5. parmaklarında uykudan uyandıracak şiddette ağrı ve uyuşma. Soğuğa aşırı duyarlılık.

YANIT-35: Servikal kostaya bağlı torasik çıkış sendromu

 

 

OLGU-36: Ondokuz yaşında erkek hasta.Emniyet kemersiz kullandığı arabanın takla atmasından sonra acil serviste sağ üst kadran ağrısı nedeniyle izleniyor.

YANIT-36: Doudenal hematom

OLGU-37:Otuz yaşında,sağ elini kullanan erkek hasta.Üç aydır medikal tedaviye yanıtsız sağ bilek ağrısı 

YANIT-37: Kienböck Hastalığı (Lunat kemik avasküler nekrozu)

OLGU-38: Otuz iki aşında erkek hasta.Öksürük,kilo kaybı

YANIT 38: AKCİĞER TÜBERKÜLOZU (TB)

OLGULAR KOCAELİ TIP FAKÜLTESİ PROF.DR.GÜR AKANSEL EĞİTİM OLGULARIDIR..

GÜNCELLENECEK SIK KULLANILANLARA EKLEMENİZ TAVSİYE EDİLİR.iYİ ÇALIŞMALAR DOSTLAR

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu