Doktor GözündenDr.M.Burak ÖLMEZSerbest Paylaşımlar

#00071# Deli Bal Zehirlenmesi

DELİ BAL ZEHİRLENMESİ SUNUM –

-“Bal dışında Rhododendron bitkisinin yapraklarının kaynatılması, yenmesi ile de zehirlenmeye maruz kalınabilir.”

-“Zehirlenme, bu bitkilerde bulunan Grayanatoksin adlı maddenin alımı ile kaynaklanmaktadır.
-“Olguların çoğunda 1 kaşık (15g) bal alımı ile semptomların başlayabildiğini bildirmiştir.*
• Bununla birlikte değişik çalışmalarda, farklı miktarda bal alımı ile semptomlar başlayabildiği (5-180 g) bildirilmektedir **
• Semptomların bal alımından 1,5-3 saat sonrasındaoluşabileceği bildirilmektedir

Semptomlar:
-Rhododendron zehirlenmesinin klinik bulgusu, gastrointestinal sistem irritasyonu, kardiyak aritmiler ve nörolojik belirtilerdir.
-Düşük dozlarla olan zehirlenmeler de kalp üzerine kolinerjik etkiler ( bradikardi, hipotansiyon) -Yüksek dozlarda sürrenal medullada epinefrine bağlı etkileri ( taşikardi, hipertansiyon ) ön plana çıkar .
-En sık görülen etkileri % 90 ile bradiaritmiler ve hipotansiyondur.
• Terleme, sersemlik, ve bilinç değişiklikleri (% 70),
• Senkop (% 30)
• Diplopi ve bulanık görme (% 20-80)
• Hipersalivasyon (%14)
• Gastroenterit, boğazda yanma, ciltte kızarma
• Görme bulanıklığı veya geçici körlük, malaryayı andıran ateş nöbetleri
• Nadirde olsa asistoli, miyokard infarktüsü, toksik hepatit gelişen ve hatta ölümle sonuçlanan vakalarda bildirilmiştir .

TANI

-Akut hayatı tehdit eden bradikardi, kusma, ishal ve delirium gibi klinik bulguların varlığında bal yeme öyküsü sorgulanmalıdır.
• Kesin teşhiste kromatografi en önemli metoddur, ancak her yerde yapılmadığı için diğer metodlara başvurulur.
• Balda çiçek tozu aranması diğer bir metoddur. Sulandırılmış 10 g bal tüpe konarak santrifüj edilir. Üstte kalan ballı kısım dökülür,çöküntüden lama yayma yapılarak mikroskopta Rhododendron polenleri aranır

TEDAVİ:
Deli bal zehirlenmesi olgularında semptomlar endişe verici olmasına karşın, pek çok olguda elektrokardiyografik monitörizasyon, serum fizyolojik infüzyonu ve İV atropin tedavisinden oluşan destekleyici bakım semptomların
düzelmesi için yeterli olmaktadır *
• Yapılan bir çalışmada 0,5- 2 mg arasında İV atropin ve yeterli İV sıvı tedavisi ile olguların çoğunda tedavi sonrası normal sinüs ritmi ve normal kan basıncı değerlerinin sağlandığı
görüldü ** -Tedaviye cevap vermeyen hastalarda İleri Kardiyak Yaşam Desteği klavuzunda (İKYD) yer alan bradikardi algoritmasının uygulanması gerekir.
• Çok nadir olarak pacemaker kullanımı gerektiren olgular bildirilmiştir * -Çalışmalarda, deli bal zehirlenmesi nedeniyle takip edilen olguların ne kadar süre gözlem altında tutulacağına ilişkin fikir birliği bulunmamaktadır *
• Hafif zehirlenmelerde 2-6 saat kardiyak monitorizasyondan sonra hasta güvenli bir şekilde taburcu edilebilir **
• Tedavi edilmemiş ciddi zehirlenmelerde önemli semptomlar ve belirtiler en geç 24 saat içinde kaybolur. Bu surenin sonuna kadar tüm vital bulgular normale döner **
-Bir çalışmada normal kalp atım hızları ve kan basıncı değerlerinin elde edilmesinin ardından altı saat süre ile izlemin gerektiği vurgulanmıştır *
• Tedaviye hızlı yanıt verse de belirtilerin 72 saate kadar uzayabileceği akılda tutulmalı ve tam düzelme görüldükten sonra hastalar taburcu edilmelidir

Tamamı:TIKLAYINIZ

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu