Doktor GözündenDr.M.Burak ÖLMEZSerbest Paylaşımlar

#00070# Biyolojik,Kimyasal,Radyasyon Maruziyet Yaklaşım-1 ŞARBON

Biyolojik,Kimyasal,Radyasyon Maruziyet Yaklaşım-1 ŞARBON

İnkübasyon:Deri maruziyeti birkaç gün içerisinde semptomlara yol açar.İnhalasyon yolu ile alınırsa semptomlar 1 haftadan kısa süre içerisinde ortaya çıkar,ancak 2 ay sonrasına kadar uzayabilir(teorik olarak 100 güne kadar)

Özellikler:İlk olarak hastalarda ateş/titreme(>%95),bulantı kusma (%80) miyalji/başağrısı(herikiside %50) hafif prodüktif olmayan öksürük (%90),daha sonra terleme,göğüs ağrısı(%60),nefes darlığı (%80) karın ağrısı(%30) ve şok gelişir.Rinora ve boğaz ağrısı(%20) nadirdir.Deri ödemi,daha sonra kaşıntılı makül/papül,ülser,ağrısız deprese olmuş eskar,lenfanjit ve ağrılı LAP

Tanı:İlk akciğer grafisinde geniş mediasten (%70) ve efüzyon(yaklaşık %80),toraks Bt de mediastinal adenopati,kanın veya BOs un wrright veya gram boyaması ile gram pozitif basiller,pozitif kan kültürleri veya toksine karşı pozitif ELİSA

Maruziyet: Siprofloksasin 2x500mg PO,60 gün VEYA Doksisiklin 2×100 PO, 60 gün ile değiştirilebilir.Organizma penisiline duyarlı amoksisilin 3×500 mg PO,60 gün.Eğer hasta inhalasyon yolu ile yüksek miktarlı maruziyet yaşarsa (aşısı olsun olmasın) 100 güne tamamlama önerilir.Maruz kalan gebe kadınlara siprofloksasin veya amoksisilin önerilmektedir.

 

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu