Doktor GözündenDr.M.Burak ÖLMEZSerbest Paylaşımlar

#00062# Hastayı Sedye ile Getirdiler-İlk Değerlendirme (İlk 2dk)

Yazı Künyesi: #00062#

Hastayı Sedye ile Getirdiler-İlk Değerlendirme(İlk 2dk)
 
1-Hasta ve yakınlarına kendinizi tanıtınız
2-Yeni gelen hasta için en önemli İLK muayene yöntemimiz İNSPEKSİYON dur arkadaşlar.
-Hastanın “mood”u yüz ifadesi nasıl? (soluk,siyanotik,dispne,,soğuk terleme?)
3-Vital beliritilerin kontrolü ANTsPo2-Kan şekeri (geliş şikayetine göre ) (ateş ölçer artık kızılötesi veya timpanik 2 sn uygulama süresi,tansiyon ölçülürken edinmeniz önerilen parmak ucu spo2 cihazı ile 5 sn de nabız ve spo2 değeri toplamda hızlı koordinasyonda tansiyonla 30 sn nizi alır )
4-Bu arada bilinç durumunun kontrolü,”kooperasyon kurulabiliyor ise” ön plana çıkan semptom sorgulanır.Kurulamıyor ise getirenlerden bilgi alınır.
5-Durumu belirgin kötü ise bu değerlendirmeni tamamı mümkünse kırmızı alan da yapılmalıdır.
ÖZET:
1-Tanıt
2-İnspeksiyon
3-Vitalle korele bilinç açıksa kendisinden değilse eşlik edenlerden hikaye
4-Vitallerde anormallik (bilinç kapalı ise KŞ de bakılmalı)
Tansiyon düşükse : Şok pozisyonu
KŞ düşükse: dekstroz puşelemek
Göğüs ağrısı var ise :EKG çekilirken vitaller doğal ise EKG sonrası anormallik var ise ayırıcı tanılar sonrası dispril 300 vs gibi akut müdahaleler(ki hastanın başında EKG çekilmelidir myokard enfarktüsü var ise VF de anında müdahale edilebilir)
5-Muayene de 3 organ hızlı değerlendirme(Kalp,Akciğer,Beyin)
6-Sonrasında ön tanı var ise duruma yönelik ayırıcı tanılar,muayene ve tetkikle kesin tanı…
Bu 2 dk da yaptıklarınızla elde edilen şeyler
1:Geliş durumu şöyle olan hastada vitallerinde anormal durumlar şunlar,acil olarak muayeneye geçmeden şu müdahale veya tetkiklere yönlendirebileceğinizin ayırıcı tanısına başlıyor,muayene ile ayırıcı tanıları azaltıyor,muayene sonunda hangi tetkiğe yönlendireceğinizi anlayabilirsiniz arkadaşlar.Sıra muayene de ve tetkiklerde;
 
ACİL Fizik Muayene Komponentleri olarak;
1-Kalp/dolaşım: Nabız (ayak nabızları da dahil),kalp oskültasyonu(ritm,üfürüm)
2-Akciğer : Simetrik ventile ediyor mu? Ek ses?
3-Nörolojik Muayene : Pupillalar (ışık refleksi),menenjizm,pareziler ?
 
Bu bulgularda anormalliğe bağlı olarak acil yaklaşım geliştirdikten sonra ileri detaylı muayene ve tetkik ile tanı aşaması gelir.
 
Örnek Olgu-1
1-Hasta 112 ile geldi.65 yaş erkek,mood soluk,baygın?
2-Hızlıca vitalleri alınır(bu arada anamnez getirenden alınır bilinç kapalı) muayeneye başlanır spo2 95,ateş :37.0 Tansiyon: 60/30mmHg dedi hemşire hanım ..((ki tansiyon alınmadan da öngörülüp kan şekeri bakılırken şok pozisyonuna da alınabilir)
buradan sonra ilk müdahale şok pozisyonuna almak ayaklar yükseltilir ve hızlı muayene devam eder tetkik vs
 
Örnek Olgu-2
1-Hasta 112 sedye ile geldi 45 yaş erkek mood: soğuk terleme
2-Vitaller alınırken semptom sorgulama(bilinç açık) göğüs ağrısı başlamış
3-Soğuk terleme+göğüs ağrısı= EKG çekillirken (her iki kolda tansiyon patolojik değilse nabız gücü farklılığı vs yok ise ) dispril 300mg verilebilir.(disseksiyon vs açısından ayırıcı tanı)
 
Özetle ilk karşılaşma ve hızlı yaklaşım bazen hayat kurtarıcı olabilir.Gün geçtikçe kazanılacak bir refleks yönetim biçimi olacaktır.Muayene de farketti iseniz 3 ana organ sorgulanır.KALP,AKCİĞER ve BEYİN(nörolojik muayene) sonra diğer organ fonksiyonları gerek muayene gerekse tetkik edilebilir.
 
Son olarak ilk 2 dk yaklaşımı sonrası tanısı konulan bazı durumlarda hasta müşahadeye alındığında mobilizasyon kısıtlaması gerekir;
 
Kesin kısıtlama(immobil) : Flebotromboz,akciğer embolisi, akut MI, endokardit ve miyokardit, ağır dekompanse KY
 
Biraz Gevşetilmiş Durumlar:(yanında bir kişi refakatli) enfeksiyon hastalıkları ,anamnezde senkoplar,denge bozuklukları gibi.. order verilmeli.
Hastanın ek olarak görme ,işitme vb bir engeli var ise bir personeli ihtiyaçları için yanında kimsesi yok ise “görevlendirme” gerekir.
İYİ ÇALIŞMALAR DOSTLAR

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu