Doktor GözündenDr.M.Burak ÖLMEZSerbest Paylaşımlar

#00048# Radyoloji – Tüyolar

Yazı Künyesi: #00048#

1-Travmada enaz 2 yönlü grafi çekilmeli
2-Travmada uzun kemiklerin orta (diafiz) kısmında ağrı var ise mutlaka en yakın eklemin de grafisi alınmalı
3-Çocuklarlarda bilateral çekim gereklidir.(epifizle fraktür hattı karışır)Aynı hat karşıda da var ise epifiz olma ihtimali fazladır.Küçük çocuk ise tek kasette tek çekim yeterli ve az radyasyon dozu için önerilir.
4-Fraktür yerine değil tüm alan gözden geçirilmeli minör fraktürler kaçabilir
5-Hastayı mutlaka muayene ediniz(hassasiyet nerede ise oraya odaklanmakta (geneli ekarte ettikten sonra) fayda var)
6-Dizde baker kisti direkt grafide görülmez(kalsifiye ise görülür)
7-Stress fraktürü var ise MR daha iyidir ancak diğer tüm fraktürler bilgisayarlı tomografide görülür.
8-Fraktürlerde siyah hat görülür.Aranmasında fayda var.Korteks devamlılığında araya siyah hat girdi ise fokuslanmakta ve gerekirse açı vererek grafi tekrarı yapılabilir
9-El üzerine düşmelerde (ulnar deviye olarak grafisi çekilir) skafoid kemik mutlaka değerlendirilmeli.Distalden proksimale beslendiği için avasküler nekroz olma ihitmali yüksektir fraktür var ise.Direkt grafide görülemeyip hassasiyet var ise şüphe halinde BT veya MR çekilmelidir)
10-Çekilen tetkik BT mi MR mı ayrım? kemik korteks MR da siyah,BT de beyaz görülür.

11-İleri yaş düşmelerde femur boyun fraktürü ekarte edilmelidir(morbid ve mortal olabilir)
12-Stress kırığı (MR da iyi görülür) diğer tüm fraktürler BT de daha rahat farkedilir
13- 18 yaşa kadar epifiz görülebilir
14-Beyin ve böbrekte metastaz PET-CT de görülmez(parlar-glukoz kullanan organlar)bu organ metastaz tarama için ; kontrastlı MR çekilmelidir
15-Kompakt kemik adacığı(benign) prostat Ca metastaz ile karışabilir.Ayrım için kontrastlı MR çekilmelidir
16-Direkt grafi ile metastaz aranmaz (insidental çıkabilir o ayrı)
17-Adenoid şüphe var ise MR ile daha kostefektif ve radyasyon negatif bir yöntemdir( eğer çocuk MR da hareketsiz durabilecekse)
18-Travmalardan sonra fizyolojik spazma bağlı olarak servikal düzleşme benzeri görünüm olabilir(patolojik değildir).Kendiliğinden düzelir.
19-Düz grafide diskler arasında hava (siyahlık-dejenerasyon göstergesidir) farkedilir ise MR çekerek kontrol edilmeli.
20-Disklerin üzerinde yere dik şekilde çizgi çizgi şeklinde bir görünüm hemangiom da olur.Benign dir

21-Travma grafisinde vertebra fraktürü saptandı ise spinal yaralanma var mı? amaçlı MR çekilmeli
22-Düz grafide üreter taşı-flebolit ile karışabilir.Ayrım için IVP veya BT çeklilir.(proksimali geniş ise taştır)40 yaş sonrası doğum yapmış kadınlarda flebolit olabilir.
23-Pelvis grafisinde asetabulum ve femur başı beraber etkilendi ise kalça displazisi? düşündürür,sadece femur başı etkilenmiş ise avasküler nekroz akıla gelmeli
24-El bilek yan grafi de düz olarak çektirilir(parmaklar bitişik),el grafisi ise başparmak ile işaret parmağı O yapacak şekilde konumlandırılır.(alttaki resime bakınız)
25-PA grafi ile akciğerin %70 alanını gözlemleriz,yan grafi ile %100 etkinlik sağlanmaya yaklaşılır.(ABD de %95 iki yönlü çektirilir)
26-Ön mediasten patoloji: 3T: tiroid,timus,teratom(en sık tiroid) arka mediasten patoloji: nörojenik tm akciğer grafisinde şüphelenilebilir
27-Azygos veni sağ akciğer üst lobda bulunur
28-Akciğer grafisinden meme harici cinsiyet belirleme(mastektomili ise) kostokondral kıkırdak kalsifikasyonu:beyaz kama şeklinde ise kadın,C şeklinde ise erkektir
29-Diyafram altı serbest hava en çok postop görülür,diğer neden perforasyondur
30-servikal kosta gözden kaçırılmamalı boyun ağrısı ile gelende grafi çekilme endikasyonu ile çekildi ise kontrol edilmelidir.

NOT: Aile Hekimliği Güz okulu 2017 Radyoloji Kursu ‘nda tutulan notlardan derlenmiştir

 

ACT FACEBOOK SAYFASI TIKLAYINIZ

TÜM PAYLAŞIMLARIM FACEBOOK KISAYOL TIKLAYINIZ 

  SOSYAL TIP YAZILARIM

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu