Doktor GözündenDr.M.Burak ÖLMEZSerbest Paylaşımlar

#00033# Dopamin Hesabı

Yazı Künyesi: #00033#

DOPAMİN HESABI :(Not Dopamin Ne Zaman Kullanılmalı Hakkında Bilginiz Yoksa Konuyu Okumadan Denemeyiniz ve ayrıca bakınız dopamin ile ilgili yaşadığımız vaka)

Dopamin Nedir?
-Norepinefrin için öncül moleküldür.
-Dopaminerjik adrenerjik reseptörler üzerinden ve sinir uçlarından norepinefrin salınımını sağlayarak etki gösterir.
-Doza bağımlı olarak inotrop ve vazopresör etkileri vardır.

*Düşük dozlarda (< 5 µg/kg/dakika) adrenerjik etkileri minimaldir. Renal, mezenter, koroner damarlardaki dopaminerjik reseptörlere etki ederek kan basıncını değiştirmeden kan akımını arttırır. Böbrek kan akımını, glomerüler filtrasyon hızını arttırır. Ayrıca aldosteron sentezini inhibe ederek ve Na-K ATPaz pompalarını inhibe ederek natriürezi sağlar.

*Bunların sonucunda idrar çıkışını arttırması nedeniyle bu doz klinisyenler arasında “böbrek dozu” olarak da tanımlanmaktadır. Ancak bu dozda dopamin verilmesinin kritik hastalarda böbrek fonksiyonlarını koruyucu ya da düzeltici etkisi gösterilememiştir.

*Bu nedenle, böbrek kan akımını arttırması için rutin olarak uygulanmasından kaçınılmalıdır.

**Hipotansiyon tedavisinde orta ve yüksek dozlar tercih edilir.

*Sıvı resüsitasyonu yapılmış hastalarda OAB yaklaşık %25’lik bir artış sağlayabilir. Ayrıca diğer vazopresörlerle karşılaştırıldığında, mezenter kan akımı üzerine etkileri daha olumludur.

*Bunu ağırlıklı olarak kardiyak indeksi, bir miktar da sistemik vasküler direnci arttırarak yapar.

**Ancak sepsisin hiperdinamik fazında, hipotansiyonun ana nedeni sistemik vazodilatasyondur, bu nedenle norepinefrin gibi a1 adrenerjik etkileri ön planda olan bir ajanın tercih edilmesinin önerildiği yayınlar vardır

**Dekompanse kalp yetmezliğinde, tek başına ya da diğer inotrop ya da venodilatan ajanlar ile kullanılarak kardiyak dolum basınçlarının artması sağlanabilir.

**Yan etkilerinin başında kardiyak aritmiler gelmektedir.
*Ayrıca aşırı vazokonstrüksiyona bağlı komplikasyonlar gelişebilir. *Vazokonstrüksiyona bağlı koroner sendromlarla karşılaşılabilir.
*Düşük dozlarla bile, periferde dijital infarktların olabileceği bildirilmiştir.
*Ayrıca splanknik dolaşımda iskemiye yol açabileceği bilinmektedir.
*Bunun sonucunda mukozal iskemiye bağlı kanamalar ya da bağırsak florasında translokasyona bağlı komplikasyonlar görülebilir

**Orta dozlarda (5-10 µg/kg/dakika) miyokarddaki b1 reseptörlere etki ederek kardiyak kontraktiliteyi, daha az oranda da kalp hızını arttırarak kardiyak output’u arttırır.
*Ek olarak, serotonin ve dopaminerjik reseptörler aracılığıyla venokonstrüksiyon yapar. Yüksek dozlarda (> 10 µg/kg/dakika) a1 reseptör etkileri ön plandadır, sistemik arteryolar vazokonstrüksiyon görülür. Ancak yoğun bakım ünitesindeki kritik hastalarda dopaminin belli bir dozda hangi reseptörleri ağırlıklı etkileyeceğini tahmin etmek zordur.

HESABI:

1 amp Dopamin’de 200mg var. (Dopamin fresenius amp, Dopadren amp 200mg/5ml)
100cc mediflex içine 200 mg (1 amp) dopamin koyuyoruz.
20cc/sa’ten açıyoruz.
Hastanın durumuna göre 10’ar 10’ar veya 20’şer 20’şer arttırıp azaltıyoruz.
0-3 mcg/kg/dk: renal doz
4-10mcg/kg/dk: hipotansiyon dozu
11-20mcg/kg/dk: şok dozu
Başka bir hesap yolu:
mesela hastaya 5mcg/kg/dk.dan verecez, hasta 70kg.
5 x 70 = 350… bu dk.daki doz.
Bizim doziflow.lar saatlik hesaba göre, o nedenle 60 ile çarpacaz (1 saat: 60dk)
350×60: 21000 : 1 saatte vereceğimiz toplam microgram olarak dopamin dozu…
1 saatte hastaya 21000 mcg verecez…
1 amp dopamin.de 200mg var.
1mg = 1000mcg
100cc mediflex.e 1 amp (200mg) koyuyoruz.
100cc’de 200000 mcg oldu.
100cc 200000mcg
x 21000mcg
——————————–
x = 10,5 cc /saat (doziflow.u 10-11cc/saate ayarlıyoruz)

Kaynak:ACİLBOOK.COM

DOPAMİN: ÇOCUK, YENİDOĞAN DOZU ( İlyas Yolbaş Hocamızın Sitesinden)

%5 dex içinde iv infüzyon verilir.

Doz: 2-5 mikrogram/kg/dk’dan renal,splenik, koroner, serebral kan akımını artırmak.

5-10 mikrogram/kg/dk’dan kardiak debi ve kan basıncını artırır.(hipotansiyonda)

>10 mikrogram/kg/dk’dan periferik vazokonstrüksyon yapar.

Pratik doz ayarlama : 100cc %5 dextroz içine 100mg dopamin katılırsa (0.6xkg)ml den gönderilirse 10 mcg/kg/dk dan verilmiş olur.

** Kesinlikle hastanın sıvı açığı varsa önce sıvı yüklemesi yapılmalı eğer yanıt alınamasa o zaman dopamin başlanmalıdır.

** Dopamin ve dobutamin beraber verilmesi daha etkili ve faydalı bir yöntemdir. X doz dobutamin x/2 dozunda dopamin olarak verilmesi önerilir.

DOPADREN 200 MG/5 ML SOLUSYON ICEREN 5 AMPUL

DOPAMIN FRESENIUS 10 AMPUL

DOPAMINE DBL 200 MG/5ML IV INF.ICIN SOL.ICEREN AMPUL

PREDOPAM 50 MG/5 ML INF. HAZ. KON.COZ.ICEREN 5 AMPUL

PREDOPAM 50 MG/5 ML IV INF. HAZ. KON.COZ.ICEREN 30 AMPUL x 5 ML

STERIL DOPAMIN ANTIGEN 200 MG 10 AMPUL

Kaynak: İLYASYOLBAŞ.COM

Ayrıca Gözatınız TIKLAYINIZ   

ACİLTIP.COM TIKLAYINIZ

ACT FACEBOOK SAYFASI TIKLAYINIZ

TÜM PAYLAŞIMLARIM FACEBOOK KISAYOL TIKLAYINIZ

  SOSYAL TIP YAZILARIM

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu