Doktor GözündenDr.M.Burak ÖLMEZSerbest Paylaşımlar

#00031# Gut Hastalığı – Gut Artriti – Atak Tedavisi

Yazı Künyesi: #00031#

GUT ve AKUT GUT ATAĞI YAKLAŞIM

*Gut, hiperürisemi, tekrarlayan artrit atakları ve eklem içinde ve çevre dokuda monosodyum ürat kristallerinin depolanması ile karakterize bir hastalıktır.

**Gut, erkeklerde daha sık rastlanır; primer gutlu hastaların % 90’ınını erkek hastalar oluşturur. Kadınlarda ise genellikle postmenopozal dönemde ortaya çıkar.

*Hastalıkta ilk atak çoğunlukla 50 yaşlarında görülür. Erkeklerde prevalans %2,7 civarındadır. Normalde, adult erkeklerde ürik asit düzeyleri, bayanlara göre 1 mg/dl daha yüksektir. Menapozdan sonra bu farklılık ortadan kalkar.

*Normalde serum ürik asit düzeyleri erkeklerde 5.1 ± 1.0 mg/dl, kadınlarda ise 4.1 ± 1.0 mg/dL’dir. Serum ürikasit düzeylerinin erkeklerde 7 mg/dl’nin, kadınlarda ise 6 mg/dl’nin üzerine çıkmasına hiperürisemi ismi verilir.

*Serum ürik asit konsantrasyonunu genetik yapı, vücut ağırlığı, diyet, hayat tarzı, sosyal durum gibi etkenler değiştirebilir.

TEDAVİ:
Gut Tedavisinin Amaçları
1- Akut gut atağının en kısa sürede sonlandırılması,
2- Nükslerin önlenmesi,
3- Monosodyum ürat kristallerinin eklem ve böbreklerde depolanması sonucunda oluşturabileceği komplikasyonların önlenmesi,
4- Böbrek taşlarının oluşumunun ve tekrarının önlenmesi.

*19. yüzyıldan beri akut gut artritin tedavisinde kolşisin kullanılmaktadır. Akut atağın kontrol altına alınmasında ve atakların önlenmesinde etkilidir.

* Akut atağın kontrol edilmesinde; oral yolla kolşisin 1 mg dozda ve sonrasında her iki saatte bir 0,5 mg olmak üzere günlük total doz 6 mg’ı geçmemek şartıyla verilir. Genellikle istenen sonuç 12 saatte alınır. Ancak verilecek bu dozlarda kusma ve diyare gibi yan etkiler ortaya çıkar. Bu nedenle çoğunlukla kolşisin’i proflaktik amaçlarla kullanmaktayız.

*Akut gut atağında esasında ilk tercih edilecek ilaçlar nonsteroid antiinflamatuar ilaçlardır. Başlangıç dozu genellikle yüksek tutulur. İndometazin (3x 50 mg), sülindak, naproksen, ibuprofen (3x 800 mg) tercih edilebilir. NSAİİ’lar 24 saat içinde semptomları azaltır.

*Akut gut tedavisinde ACTH ve glukokortikoidler nadiren kullanılabilir. NSAİİ’ların etkilemediği veya kontrendike olduğu durumlarda kullanılır.
*Oral veya parenteral orta dozlarda kortikosteroidler akut gut artritini baskılayabilir.
*Hidroartrozda sıvı aspirasyonunu takiben 10-30 mg uzun etkili kortikosteroid eklem içine verilebilir.
*Tedavi sırasında ve sonrasında oral proflaktik kolşisin (0,5 mgX 2 kez) verilmesi atak gelişimini engeller.
*Akut gut atağında allopürinol veya probenezid verilmez çünkü, serum ürat düzeyinin düşürülmesi atak süresini uzatabileceği gibi şiddetini de artırır.

Nöbetlerin Proflaksisi:
*Günde 0,5-1 mg dozunda kolşisin verilmesinin akut atakları önlediği bilinmektedir.
*Gut atağı, özellikle ürik asiti düşürücü ilaçların başlandığı ilk aylarda sıkça görülür.
*Antihiperürisemik tedavinin başlandığımdönemde ilk 6 ay kolşisin verilir.
*70 yaştan büyüklerde ve renal yetmezliği olanlarda doz düşürülmeli; nöromiyopatimve kemik iliği baskılanması gibi yan etkiler açısından takipte tutulmalıdır.
*Eritromisin, statinler, siklosporin ve gemfibrozil kullanımı kolşisin toksisitesini artırabilir.
*Ayrıca, total vücut ürat miktarını normale indirmek, hiperürisemiyi düzeltmek ve depolanan üratı azaltmak amacıyla ürikozürik ilaçlar ile allopürinol kullanılması nöbetleri önleme açısından değerlidir.
* Ayrıca, pürinden fakir diyet önerilmelidir

DERLEMENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

ACT FACEBOOK SAYFASI TIKLAYINIZ

TÜM PAYLAŞIMLARIM FACEBOOK KISAYOL TIKLAYINIZ

  SOSYAL TIP YAZILARIM

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu