Doktor GözündenDr.M.Burak ÖLMEZSerbest Paylaşımlar

#00017# Suda Boğulmalara Yaklaşım

Yazı Künyesi: #00017#

SUDA BOĞULMALARA YAKLAŞIM
( HABER BAŞLIĞINI” BUNUN ADI CPR-SUDA BOĞULMAYA YAKLAŞIMI BİLMEK” OLARAK DEĞİŞTİREBİLİRİZ:))

HABER İÇİN TIKLAYINIZ

Düzenleyici Notu(DN): Bu Yazıyı Düz Suda Boğulmalara Yaklaşım Olarak Okursanız pek etkili olmayabilir ancak haberden sonra okursanız daha kalıcı olur diye düşündüm.Havuza denize giden her hekim de bilmeli sadece acil hekimi olarak düşünmemek lazım.”DOKTOR yok mu ?”sorusuna havuz,deniz kenarında diploma yırtarak :)( değil “ben varım!! ” diyerek çıkmak mühim olan .Bakınız MÜHENDİS hayat kurtarmış.112 de çalışan başta hekim arkadaşlara ve paramedik, att arkadaşlara olarak olay yerine ilk gidenler olarak çok iş düşüyor.Kolaylıklar diliyoruz

Ek Not: Lütfen sunum harici şu da önemli dediğiniz bir durum ve ekleme var ise yoruma yazınız..

**Ayrıca yaklaşım açısından yine güzel bir derleme olan SUDA BOĞULMA,ACİL SERVİS YÖNETİMİ  aracılığı ile Yasin YILDIZ hocamızdan da okumanızı tavsiye ederiz

KAYNAK:
Mehmet Turan Mehmet Turan İNAL
Trakya Üniversitesi Anesteziyoloji niversitesi Anesteziyoloji
ve Reanimasyon AD
DERLEMENİN TAMAMI

-Boğulmaların çoğunda kurbanlar 20 yaş altındadır
-Boğulma sonucu ölümler çoğu ülkede 1-4 yaş ve 15-19 yaş grubunda kazayla ölümlerin sık nedenlerinden biridir.((DN:Denizde-havuzda gözler çocuklarda )

NEDENLER:
-Yüzme bilmeme
-Travma((DN:Dalıp kafasını vurmuş olabilir,yakınındakilerden anamneze dikkatli,cpr sonrası döndü ise muayene ve gerekirse tetkik !!)
-Alkol ve ilaç kullanımı((DN:sorgula!)
-Suda riskli davranışlar(DN:eğitim şart !)
-Medikal problemler (epilepsi, senkop ve kalp hastalıkları)(DN:sorgula ?tetkik et?Tedavi etmeyi düşün!)

PATOFİZYOLOJİ:
Hava yollarının suyun altında kalması
Kurbanın nefesini tutması
Laringospazm (DN:asfiksi nedeni)
Hipoksi, hiperkarbi, asidoz
Büyük miktarda sıvı yutulması
Solunum çabasında aşırı artış gelişmesi
Laringospazm ve akciğer ödemi

**Boğulma süreci esnasında kazazede spontan olarak yeteri kadar nefes alamaz yada kurtarıcılar kazazedeyi yeterli etkinlikte havalandıramazsa dolaşım durması gelişmektedir.(DN:Özetle kardiyak sıkıntı uzun zaman geçmeden kardiyopulmoner arreste gider)

** Dolaşım durmasına etkili şekilde müdahale edilmezse hastada çoklu organ yetmezli gelişmekte ve nihayetinde ölüm meydana gelmektedir.

-Sıvı aspirasyonu olan hastalarda akut akciğer hasarı hızlıca gelişmekte ve çok kısa zamanda erişkin sıkıntılı solunum sendromu (ARDS) görülmektedir.

**Alveolar septalar yüksek basınç neticesinde yırtılması ve akut amfizem gelişen kurbanlarda rapor edilmiştir.

– Boğulma vakalarının % 70’inde sıvı aspirasyonu yanında çamur, alg ve kusmuk gibi yabancı maddelerin aspirasyonu da mevcuttur.

– Sonuçta aspirasyon pnömonisi kurtulan vakaların çoğunda görülmektedir. (DN:Hasta CPR sonrası döndü ise bakılacaklara akciğer grafisi de eklendi demektir)

**Boğulmalarda her türlü kardiyak ritim gözlenebilir (DN;bir neden hipotonik suda boğulmaya bağlı eritrosit vs gibi hücrelerin hemolize olup kandaki potasyum seviyesini yükseltmesidir,ozaman boğulan hastada 2. yapılacak kan gazı full tetkik bakmak gerekirse metabolik komponentlere destek çıkmak)

-Atriyal fibrilasyon ve sinüs bradikardisi özellikle hipotermide sıktır.

-ST segment elevasyon/depresyonu, T dalga boyunda değişiklikler, PR intervalinde yükselme ve QRS kselme ve QRS kompleksinde genişlemeler bildirilmiştir.

(DN:Bunları niye bilmemiz lazım hocam?Nedeni bunların olabileceğini bileceksin çünkü bu hasta monitorize olacak ve bu değişiklikleri görürsen ve bilirsen elin ayağına dolanmayacak )

-Boğulmalarda geri dönüşümlü böbrek hasarı gelişebilir(DN:üre kreatinin takip et!).

– Şok ve çoklu organ yetmezliği olan olgularda renal replasman tedavisine ihtiyaç gösteren böbrek yetmezliği görülebilir.

-Boğulma vakalarının çoğunda serebral hipoksiye bağlı olarak bilinç kaybı sıklıkla görülmektedir. (DN:yani ne demek bu hasta var ise YOĞUN BAKIMDA takip edilmeli yok ise stabil edilip gönderilmeli)

– Bilinç kayıpları basit uyku halinden komaya kadar uzanabilmektedir

HASTANE ÖNCESİ TEDAVİ

-Boğulma olaylarının çoğu hastane dışında gerçekleşmekte ve hastane öncesi tedavi hasta prognozunu etkilemektedir.

** Suda boğulma olayında 3 soru nda 3 soru önem kazanmaktadır:
1-Solunum var mı?
2- Kalp atımı var mı?
3-Servikal omurga hasarı var mı?

1-2 Hastane dışı tedavide esas olan tedavide esas olan normal ventilasyon ve dolaşımın sağlanmasıdır.(C,A,B)

3-Kazazedelerin % 0.5’inde servikal inde travma olabilir ve bunun yanı sıra genel travma semptomlarına dikkat edilmelidir.

– Tüm kazazedelerden veya yakınlarından dikkatli bir anamnez alınması yararlı olacaktır.

**Boğulma kazalarında kardiyopulmoner resüsitasyon sitasyon (KPR) gecikmektedir: NEDENN??. Hastaların çoğu çocuk olması(deneyimli personel eksiklii ve deneyimsiz kişilerin çocuğa müdahale etmek istememesi) (DN:bakınız haber iş MÜHENDİSE KALMIŞ.)

CPR A NE ZAMAN BAŞLANMALI?
-CPR a zaman geçirilmeden başlanmalıdır. (DN:BURADA BİRŞEYE DİKKAT!! KAFA TRAVMASI VAR İSE BOYUNLUK TAKMADAN CPR ESNASINDA HASTA DÖNER AMA SEKEL KALABİLİR YANİ CPR YAPARKEN 112 İSEK BOYUNLUK TAKMALIYIZ )
– Hastaların çoğunda boğulma zamanı net değildir.

* Boğulma olaylarında CPR başlanmamasına ya da kesilme zamanına ait kriter bulunmamaktadır. (DN:BAKINIZ HABER )

-Özellikle soğuk suda olan boğulmalarda dakikalar sonra bile minimal kardiyak aktivitenin varlığı bildirilmiştir.

-Bu durumda resüsitasyon sonrası hastada nörolojik bozuklukların daha az belirgin olduğu bildirilmektedir.

-Soğuk su kazazedede hızlı bir hipotermi oluşturmakta, kurbanın oksijen ihtiyacı azalmakta ve hastanın resüsitasyona yanıtını artırmaktadır

-Boğulma geçiren her hasta, klinik durumu her ne olursa olsun hastaneye götürülmelidir.

-Nakilde hastanın EKG, kalp atım hızı, periferik oksijen satürasyonu, kan basıncı ve solunum sayısı monitörize edilmelidir.

– Oksijen verilmelidir.

HASTANEDE TEDAVİ

-Bilinci açık ve pulmoner yetmezlik semptomları olmayan hastalar hastanede gözlenmelidir.

– Akciğer fonksiyonlar 6-12 saat 12 saat gözlenmesi yeterlidir.

-GKS en az 13 olan, normal göğüs röntgeni olan, solunum sıkıntısı bulgusu olmayan ve oda havasında oksijen satürasyonu normal olan hastaların 4-6 saat sonrasında taburcu edilebileceği bildirilmiştir

-Uyanık olan veya bilinci kapalı olup, solunum sıkıntısı olan hastalara oksijen verilebilir.

-Solunum yetmezliğinin derinleşmesi durumunda hasta entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanmalıdır

-Koma halinde gelen hastalar hemen entübe edilerek solunum desteği verilmelidir.

– Asistoli ve ventriküler fibrilasyona agresif olarak müdahale edilmelidir.

-Boğulma kazası geçiren hastaların çoğunda sıvı eksikliği belirgindir.

– Gecikmeksizin sıvı tedavisine tedavisine başlanmalıdır.

– Boğulmalar sonrası profilaktik steroid kullanılması önerilmemektedir.

– Profilaktik antibiyotik kullanımı ancak trakeal bakteriyel kültürler pozitif ise önerilmektedir.

– Bronkospazm boğulmalar sonrası sıklıkla görülmektedir. Nebulize albuterol kullanılması önerilmektedir.

– Boğulmaktan kurtulan hastalarda hastanede en sık ölüm nedeni post hipoksik ensefalopati ve buna bağlı gelişen komplikasyonlardır

SONUÇ
– Boğulmalarda erken tedavi çok önemlidir.
– Önlem alınması en önemli tedavi metodudur.

ACT FACEBOOK SAYFASI TIKLAYINIZ

TÜM PAYLAŞIMLARIM FACEBOOK KISAYOL TIKLAYINIZ

  SOSYAL TIP YAZILARIM

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu