Doktor GözündenDr.M.Burak ÖLMEZSerbest Paylaşımlar

#00013# Hiperemezis Gravidarumda Tedavi Modaliteleri

Yazı Künyesi: #00013#

Hiperemezis gravidarumda tedavi modaliteleri:

+ Gebeliklerin %75-80’de bulantı kusma görülür. Bulantı kusma genellikle ilk trimester ile sınırlı iken hastaların sadece %20’de gebelik boyunca devam eder

+ Hiperemezis gravidarum (HG), gebelikte meydana gelen ciddi dehidratasyon, kas kaybı, elektrolit imbalansı ve ketonüri ile seyreden, bazen hastanede yatarak tedavi gerektirecek kadar besin eksikliğine neden olabilen şiddetli bulantı kusmayı tarifler

+ Başka bir tanımlamada HG, 16. haftadan önce başlayan, gebelik öncesi kilonun % 5’inin kaybı ile sonuçlanan gebeliğin inatçı bulantı kusması olarak tanımlanır.

+ Hiperemezis gravidarum’a bağlı semptomlar 9. gebelik haftasında pik yaparken, 20. gebelik haftasına doğru giderek azalır

+ HG’lerin yaklaşık %1-5’i hastanede yatarak tedavi gerektirir.HG’li olgular takip eden gebeliklerinde tekrarlama yönünden risk altındadırlar.

TEDAVİ:
Hiperemezis gravidarum tedavisi semptomların ciddiyeti ve anne üzerindeki etkilerine yöneliktir. HG’de tedavi seçenekleri diet, yaşam tarzı değişikliği, vitamin desteği, antiemetikler, hipnoz, akupunktur, hospitalizasyondur. Başlangıç tedavisi olarak diyet ve yaşam tarzı değişikliği önerilmelidir.

+ Bulantı, kusma ilk önce nonfarmakolojik yöntemlerle engellenmeye çalışılır. Eğer semptomlar gerilemezse ilaç tedavisi eklenir.

+ Hospitalizasyon tedavisi elektrolit dengesizliği ve dehidratasyon için iv rehidrasyon ve bulantı için antiemetikleri içerir.

DİYET:
Diyet ve yaşam tarzı değişikliği Karbonhidrattan zengin, yağ ve asitten fakir diyet HG tedavisinde etkilidir.Yağlı yiyecekler mide boşalmasını geciktirdiği, portakal ve limonlu meyve suları asit oluşumunu arttırdığı için bu besinlerin tüketiminden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Proteinden zengin diyetler de HG şiddetini azaltabilir.

+ Elektrolit imbalansını önlemek için elektrolit içeren içecekler tavsiye edilir. Belli gıdalar bulantıya neden oluyorsa bu gıdalardan uzak durulmalıdır

+ Hafif mezeler, fındık, mandra ürünleri, kuru baklagiller, kuru ve tuzlu bisküviler sıklıkla önerilen yiyeceklerdir. Sıcak içeceklerin kokusu bulantı kusmayı arttırıyorsa içecekler soğuk hazırlanmalıdır.Hastaya stresden uzak durması önerilmeli, gerekli ise psikolojik destek verilmelidir

İntravenöz sıvı:
+Kaybolan intravaskuler volumu kazanmak için intravenöz (iv) sıvı verilir. Rehidratasyon önemlidir. Ortalama günde 3 litre intravenöz sıvı desteği verilmelidir. Normal salin (%0 9 NaCl), Hartman solusyonu ve (potasyum klorur) KCl verilirken santral pontin myelinolizisi önlemek için hızlı infuzyondan kaçınılmalıdır.

Vitamin desteği:
+Pridoksin (B6) ve tiamin (B1) vitamini HG tedavisinde kullanılan başlıca vitaminlerdir. Pridoksinin günde 3 kere 10-25 mg dozlarda semptomları azalttığı ve HG’den korumada plasebodan üstün olduğu bildirilmiştir.

+Günlük doz 200 mg ‘a kadar yan etki görülmeden arttırılabilir. HG’li hastalarda 1,5 mg/gün tiamin rutin destek olmalıdır. Oral alınamazsa 100 ml normal salin içine konulmalıdır ve haftada bir defa 30 dakika ile bir saat içinde verilmelidir.

Antiemetikler:
+Antiemetik tedavinin erken gebelikte bulantıyı azalttığı ve plaseboya üstün olduğu bildirilmiştir. Antiemetik tedavinin fetusa olabilecek zararlı etkilerinden korunmak için 12-14. haftadan önce ilaç tedavisinden kaçınılmalıdır.

+Klorpromazin,proklorperazin, prometazin, trimetobenzamid, ondansetron,droperidol antiemetik tedavide kullanılan başlıca ilaçlardır.

+Ondasetronun gebelik kategorisi B, diğer ilaçların ise gebelik kategorisi C olarak değerlendirilmiştir

Antihistaminik ve antikolinerjik ilaçlar
+Antihistaminik ve antikolinerjiklerin (meclizen,dimenhidrinat, difenhidramin) de bulantı kusmayı tedavi etmede plasebodan üstün olduğu gösterilmiştir . Bu ilaçlar food drug administration (FDA) tarafından grup A olarak kabul edilir.
Motilite ilaçları (metoklopramid)

+Metoclopramide alt özefagus sfinkter basıncını arttırmasının yanısıra, gıdaların mideden geçi sürecini hızlandırır. H.Gravidarum’un tedavisinde plaseboya göre daha etkili olduğu gösterilmiştir.

Diğer medikasyonlar
+Diazepam’ın HG üzerine pozitif etkileri mevcuttur .Antiemetik tedavi ve diazepamın kombine tedavisinin hospitalizasyon süresini kısalttığı izlenmiştir .Diazepamın fetal olumsuz etkileri olabilir . FDA grubu D olarak kabul edilmiştir. Kortikosteroid ve diazepamkullanımının fetusta yarık dudak görülme oranında artışa neden olduğu gösterilmiştir.

Steroid
Dirençli HG olgularında steroid tedavisi alternatif olabilir.IV uygulama dirençli olgularda daha etkilidir. Teratojenite konusunda herhangi bir kanıt yoktur.

Zencefil
Gebelik bulantı kusmalarında alternatif bir tedavi ajanıdır.Zencefilin gastrointestinal sistem motilitesini arttırarakve kemoreseptör trigger zonda stimulasyonu azaltarak etkiettiği gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda 1 gr (4×250 mg)ginger 4 gün boyunca hiperemezis gravidarumlu hastalara verilmiş ve plaseboya göre üstün bulunmuştur .Zencefilin teratojenitesi gösterilememiştir.

ACT FACEBOOK SAYFASI TIKLAYINIZ

TÜM PAYLAŞIMLARIM FACEBOOK KISAYOL TIKLAYINIZ

Gebelikte Sık karşılaşılan Durumlar İle İlgili Video Sunum

Kongrenin tamamı için TIKLAYINIZ

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu